28 października 2021

Po ponad 75 latach do Polski wrócił legendarny zbiór Michała Sokolnickiego: pamiątki rodzinne, archiwum i biblioteka ostatniego ambasadora II Rzeczypospolitej w Ankarze, bliskiego współpracownika marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zbiór trafił do Muzeum Historii Polski. Prezentacja eksponatów miała dziś miejsce w Belwederze z udziałem Szefa Biura Polityki Międzynarodowej i byłego Ambasadora RP w Turcji Jakuba Kumocha, Sekretarza Stanu w KPRP Wojciecha Kolarskiego i dyrektora Muzeum Historii Polski, Roberta Kostro.

W skład zbioru wchodzą między innymi obszerne archiwum Abasady RP z czasów II wojny światowej, licząca ponad 3000 książek biblioteka, a także fotografie, meble i pamiątki rodzinne ambasadora Sokolnickiego.

W maju br. w ambasadzie polskiej w Ankarze Andrzej Duda wziął udział w prezentacji Archiwum i Biblioteki Sokolnickiego. W obecności Prezydenta RP i Wicepremiera Piotra Glińskiego ogłoszono wówczas decyzję o przekazaniu zbioru do Muzeum Historii Polski.

Jak twierdził wtedy Jakub Kumoch, „zbiór Michała Sokolnickiego to prawdopodobnie największy zachowany zespół dokumentów po dyplomacji II Rzeczpospolitej”.

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

Belweder | Prezentacja zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego w Belwederze

o396261081.jpg
o370103108.jpg
o163057571.jpg
o1160568551.jpg
o422178070.jpg
o402287919.jpg
o189643514.jpg
o1467534005.jpg
o2102375325.jpg
o1003640358.jpg
o1810059331.jpg
o2002515240.jpg
o158458622.jpg
o1274137646.jpg
o1316145706.jpg

Prezydent Andrzej Duda wraz z gościem, Prezydentem Estonii Alarem Karisem, zwiedzą wystawę dziś wieczorem podczas spotkania w Belwederze.

____________

Michał Sokolnicki (1880-1967) był historykiem, politykiem i dyplomatą. Urodzony w rodzinie ziemiańskiej, studiował w Paryżu w elitarnej Szkole Nauk Politycznych (Sciences Po) oraz na Uniwersytecie Lwowskim (u Szymona Askenazego). Był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, a przed I wojną światową przystąpił do „Strzelca”. Został prywatnym sekretarzem Józefa Piłsudskiego. W czasie I wojny światowej był m.in. sekretarzem Naczelnego Komitetu Narodowego. W 1919 roku Sokolnicki uczestniczył w delegacji na konferencję pokojową w Paryżu.

Później pracował w dyplomacji, pełniąc m.in. funkcje ambasadora w Danii i w Turcji (od 1936 r.) Na tej ostatniej placówce spędził okres II wojny światowej. We wrześniu 1945 r., po uznaniu przez Turcję kierowanego przez komunistów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w Warszawie, Sokolnicki był zmuszony opuścić ambasadę. Pozostał na emigracji w Turcji, gdzie wykładał na Uniwersytecie w Ankarze. Po wojnie współpracował z instytucjami emigracyjnymi, m.in. z Instytutem Piłsudskiego w Nowym Jorku, Polskim Instytutem Naukowym oraz z paryską „Kulturą”.