Menu rozwijane

12 lipca 2019
Pałac Prezydencki

W poniedziałek Prezydent Andrzej Duda spotka się w Pałacu Prezydenckim z Prezydent Republiki Słowackiej Zuzaną Čaputovą, która objęła ten urząd 15 czerwca br. Będzie to pierwsza wizyta oficjalna nowej Prezydent Słowacji w Polsce, a trzecia w regionie, po Pradze i Budapeszcie. PROGRAM PRASOWY >>>

Program wizyty przewiduje zarówno rozmowy „w cztery oczy”, jak i rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Prezydentów. Przywódcy rozmawiać będą przede wszystkim na tematy związane z polityką europejską i współczesnymi problemami Unii, szczególnie w kontekście ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, formowania się nowej Komisji Europejskiej oraz na tematy dotyczące relacji dwustronnych, współpracy na szczeblu regionalnym – w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza, oraz wschodniej flanki NATO.

– Podobnie jak poprzednik Prezydent Čaputovej – Andrej Kiska – nowa Pani Prezydent wybrała Polskę jako cel jednej ze swoich pierwszych oficjalnych wizyt zagranicznych – poinformował Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. – To sygnał, że Pani Prezydent relacjom z Polską przypisuje duże znaczenie i jest zainteresowana ich dalszym rozwijaniem – dodał minister Szczerski. – Zarówno dla Słowacji, jak i dla Polski ważne jest, by współpraca europejska opierała się na zasadach równości i solidarności oraz dawała wszystkim państwom szanse na pełne wykorzystanie swojego potencjału, jaki wnoszą do wspólnego rynku i polityki europejskiej. Dla Prezydenta Andrzeja Dudy ważne będzie poznanie opinii i ocen Prezydent Słowacji co do dalszego kształtu głównych formatów współpracy regionalnej, tak by uzyskały one jeszcze większy wpływ na decyzje polityczne całej Europy. W tej kwestii dobre współdziałanie sąsiedzkie Polski i Słowacji może mieć istotne znaczenie.

Ważnym wątkiem rozmów głów państw będzie rozbudowa infrastruktury transportowej na osi Północ-Południe, która jest podstawą rozwoju polsko-słowackich relacji gospodarczych, które Prezydenci chcą wspierać.