Menu rozwijane

21 lipca 2022

O sytuacji w obwodzie chmielnickim, bieżących potrzebach mieszkańców tego regionu oraz o transportach z pomocą humanitarną przekazywanych przez Kancelarię Prezydenta RP na Ukrainę, z Przewodniczącym Chmielnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhijem Hamalijem rozmawiał Minister Jacek Siewiera.

19 lipca br. do Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie dotarł kolejny transport z pomocą humanitarną organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W imieniu Małżonki Prezydenta RP przedstawiciele KPRP oraz MSZ przekazali na ręce Gubernatora kilkanaście ton artykułów spożywczych. Był to kolejny transport, który trafił do mieszkańców tego regionu. Wcześniej oprócz żywności przekazano sprzęt komputerowy w ramach wsparcia możliwości nauki zdalnej przez uczniów ewakuowanych z terenów wschodniej Ukrainy.

Kancelaria Prezydenta RP od lat, we współpracy z MSZ i podmiotami zewnętrznymi, prowadzi pod patronatem Pary Prezydenckiej akcję „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Skierowana jest ona do Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkujących tereny dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.  Po ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę, akcja została rozszerzona i obecnie trafia do wszystkich potrzebujących wsparcia obywateli tego kraju.

Dzięki życzliwości i zaangażowaniu wielu polskich firm, organizacji oraz instytucji państwowych i pozarządowych, a także Polonii mieszkającej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, koordynowana przez Kancelarię Prezydenta RP pomoc humanitarna systematycznie trafia do potrzebujących w Ukrainie.

Gubernator Hamalij bardzo serdecznie podziękował za dotychczasową pomoc i zaangażowanie Kancelarii Prezydenta, a w szczególności Pani Prezydentowej Agacie Kornhauser–Dudzie. Wskazał też kolejne potrzeby mieszkańców obwodu, w tym chorych, dzieci i młodzieży uczącej się.

Osobną częścią spotkania były zagadnienia poświęcone doświadczeniom służb obwodu w zakresie ochrony ludności, a w szczególności kwestii wykorzystania nowych technologii. Duże zainteresowanie ministra wzbudziła aplikacja „alarm powietrzny” dla powiadamiania ludności cywilnej. Zespół gubernatora Sierhieja Hamalija był pomysłodawcą oraz twórcą aplikacji, która aktualnie stanowi ogólnokrajowe narzędzie informowania ludności o zagrożeniu związanym z ostrzałem rakietowym prowadzonym z dala od linii frontu na ludności cywilnej. Aplikacja ta przekazuje dane zebrane przez administrację rządową w postaci ostrzeżeń dla mieszkańców właściwych obszarów w czasie rzeczywistym. Została wdrożona w obwodzie chmielnickim na początku wojny, a następnie w pozostałej części kraju – funkcjonuje i jest stale udoskonalana.

Doświadczenia administracji ukraińskiej w wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi ochrony ludności stanowią cenną wiedzę, która powinna zostać wykorzystana podczas prac nad utworzeniem nowego polskiego systemu ochrony ludności – ocenił Jacek Siewiera.

Minister przekazał Gubernatorowi Obwodu Chmielnickiego zaproszenie do Polski w celu wymiany doświadczeń w kontekście prac nad projektem ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej.

Może Cię zainteresować Spotkanie z Gubernatorem obwodu chmielnickiego Kamieniec Podolski. Spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz
Kolejny transport z pomocą humanitarną organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotarł na Ukrainę (1)
Kolejny transport z pomocą humanitarną organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotarł na Ukrainę (2)
Kolejny transport z pomocą humanitarną organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotarł na Ukrainę (3)
Kolejny transport z pomocą humanitarną organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotarł na Ukrainę (4)
01___20220722_IMG_2603.jpg
02___20220722_IMG_2612.jpg
03___20220722_IMG_2635.jpg
04___20220722_IMG_2646.jpg