Menu rozwijane

24 marca 2022

Organizacja pomocy humanitarnej dla Kijowa i innych ukraińskich miast była przedmiotem czwartkowego spotkania Małżonki Prezydenta oraz ministra Adama Kwiatkowskiego z ks. Witalijem Krywickim, biskupem diecezji kijowsko–żytomierskiej. 

Podczas rozmowy biskup Krywicki poinformował, iż wspólnie z księżmi i siostrami zakonnymi, którzy pozostali w Kijowie, zajmuje się organizacją pomocy humanitarnej. Otrzymywane dary rozdzielane są wśród wszystkich potrzebujących z całej diecezji kijowsko–żytomierskiej i dostarczane do miejsc, w których schronili się wierni. 

Poruszono temat aktualnej sytuacji panującej na terenie diecezji oraz omówiono bieżące potrzeby mieszkańców obwodu czerkaskiego, czernihowskiego i kijowskiego w kontekście wysyłanych z Polski, pod patronatem Pary Prezydenckiej, transportów z pomocą rzeczową.  Kancelaria Prezydenta od lat, we współpracy z MSZ i podmiotami zewnętrznymi, prowadzi akcję „Pomoc Polakom na Wschodzie” skierowaną do Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkujących tereny dawnych Kresów Wschodnich. Obecnie, akcja ta została rozszerzona i skierowana do wszystkich potrzebujących wsparcia obywateli w Ukrainie. Jak podkreślił dziś prezydencki minister, jest ona wyrazem solidarności ze wszystkimi mieszkańcami Ukrainy. 

Tematem rozmowy była także pomoc, jaka udzielana jest uchodźcom w Polsce. Akcentowano ogromy wysiłek i zaangażowanie w tym zakresie instytucji rządowych i samorządowych, organizacji, służ mundurowych, darczyńców, wolontariuszy, czy wreszcie zwykłych Polaków, którzy przyjęli do swoich domów uciekających przed wojną Ukraińców. 

– Dziękuję za otwarte drzwi domów i serc Polaków – powiedział biskup. – Proszę pozdrowić wszystkich współpracowników i osoby, które się u ks. biskupa schroniły. Proszę zapewnić o naszym wsparciu i solidarności. Jesteśmy pełni podziwu dla wszystkich, którzy walczą o wolność Ukrainy i tych, którzy zostali w kraju, by pomagać potrzebującym – zapewniła Pierwsza Dama. 

Może Cię zainteresować Rozmowa z księżmi z Gródka Podolskiego w Ukrainie

 

Rozmowa z Pierwszej Damy z biskupem diecezji kijowsko–żytomierskiej (1)
Rozmowa z Pierwszej Damy z biskupem diecezji kijowsko–żytomierskiej (2)
W rozmowie wziął udział minister Adam Kwiatkowski (3)
Rozmowa z Pierwszej Damy z biskupem diecezji kijowsko–żytomierskiej (4)
05_Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_20220324_GJA_1663.jpg
04_Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_20220324_GJA_1648.jpg
03_Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_20220324_GJA_1583.jpg
02_Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_20220324_GJA_1555.jpg