Menu rozwijane

27 kwietnia 2022

Małżonka Prezydenta, w towarzystwie Sekretarza Stanu w KPRP, ministra Adama Kwiatkowskiego, składa wizytę w Rumunii, gdzie w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu spotkała się z polskimi nauczycielami. – Dziękuję za Państwa wkład w podtrzymywanie języka i kultury polskiej w Rumunii – mówiła Agata Kornhauser–Duda.

05_AKD_Rumunia_Szkola_20220427_GJB_8326.jpg [320.91 KB]

Część diaspory polskiej w Rumunii stanowiła emigracja z okresu II wojny światowej: uchodźcy wojenni, których potomkowie rozsiani są dziś po całej Rumunii. Nasi rodacy na przestrzeni ostatnich kilku dekad osiedlali się tu także w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelami rumuńskimi, a najnowszą grupę Polaków stanowią przede wszystkim pracownicy polskich i międzynarodowych firm z rodzinami, przebywający w Rumunii czasowo. Największe skupisko ludności pochodzenia polskiego znajduje się obecnie w południowej część historycznej Bukowiny, w której początek osadnictwa polskiego datuje się na koniec XVIII w. W kilku wsiach Polacy stanowią tam większość oraz podtrzymują znajomość ojczystego języka, polskich tradycji i religii. – To ogromna z zasługa kolejnych pokoleń, że polskość jest tutaj podtrzymywana – stwierdziła Pierwsza Dama. Zwracając się do pedagogów podziękowała za ich wkład w podtrzymywanie języka i kultury polskiej w Rumunii. 

06_AKD_Rumunia_Szkola_20220427_GJB_8364.jpg [305.90 KB]

– Sama jestem nauczycielką, więc wiem jakiego trudu się Państwo podejmujecie, żeby zachować nasz język i by zachęcić uczniów do dodatkowej nauki – mówiła.

Nauczanie języka polskiego jako ojczystego oraz w języku polskim odbywa się w ramach rumuńskiego systemu szkolnictwa państwowego. Pierwsza Dama rozmawiała z pedagogami o różnicach w nauczaniu w oba krajach, o podręcznikach i programie nauczania języka polskiego oraz o najczęściej wybieranych kierunkach studiów wśród polskich maturzystów.

02_AKD_Rumunia_Szkola_20220427_GJB_8245.jpg [310.82 KB]

– Miarą Państwa sukcesu jest to, że uczniowie chcą kontynuować edukację w Polsce – zapewniła Małżonka Prezydenta. Pogratulowała też pedagogom kreatywności, jaką wykazują się podczas planowania i prowadzenia lekcji oraz podziękowała za umiejętne łączenie wychowania młodych ludzi w dwóch równoległych kulturach. – Jestem bardzo wdzięczna za to, że wychowują Państwo młodzież w niezwykłym poszanowaniu dla kraju jej przodków i doskonale się to Państwu udaje, mimo, że uczniowie urodzili się już przecież tutaj, a jednocześnie dla kraju ich zamieszkania, Rumuni – mówiła Pierwsza Dama.

02_AKD_Rumunia_kosciol_20220427_GJB_8515.jpg [443.04 KB]

Podjęto także temat kulturalno–edukacyjnego charakteru odbywających się regularnie konkursów i festiwali dla dzieci i młodzieży.  – Często powtarzam, że patriotyzmu nasi uczniowie mieszkający w Polsce powinni się uczyć od swoich kolegów mieszkających za granicą. To jest wielka Państwa zasługa, jak również rodziców i dziadków, dziękuję za to – powiedziała Małżonka.

Pierwsza Dama złożyła też krótką wizytę w kościele parafialnym.

_____________________________________________________

Na początku roku szkolnego 2021/2022 w spisach szkolnych na zajęcia języka polskiego/w języku polskim zapisanych było 482 uczniów klas 0–XII i 126 przedszkolaków. W Bukareszcie dzieci z klas 0–VIII uczestniczyły w organizowanych przez WK lekcjach w dwóch, a od drugiego półrocza trzech grupach wiekowych. W związku z sytuacją epidemiologiczną lekcje odbywały się online. W ramach państwowego programu stypendialnego dla Polonii ok. 20 osób polskiego pochodzenia z Rumunii studiuje w Polsce.

Spotkanie z polskimi nauczycielami (1)
Spotkanie z polskimi nauczycielami (2)
Spotkanie z polskimi nauczycielami (3)
Spotkanie z polskimi nauczycielami (4)
Spotkanie z polskimi nauczycielami (5)
Spotkanie z polskimi nauczycielami (6)
Spotkanie z polskimi nauczycielami (7)
Wizyta w kościele parafialnym (8)
Wizyta w kościele parafialnym (9)
01_AKD_Rumunia_Szkola_20220427_GJB_8230.jpg
02_AKD_Rumunia_Szkola_20220427_GJB_8245.jpg
03_AKD_Rumunia_Szkola_20220427_GJB_8271.jpg
04_AKD_Rumunia_Szkola_20220427_GJB_8314.jpg
05_AKD_Rumunia_Szkola_20220427_GJB_8326.jpg
06_AKD_Rumunia_Szkola_20220427_GJB_8364.jpg
07_AKD_Rumunia_Szkola_20220427_GJB_8383.jpg
01_AKD_Rumunia_kosciol_20220427_GJB_8458.jpg
02_AKD_Rumunia_kosciol_20220427_GJB_8515.jpg