Menu rozwijane

17 listopada 2017
Ministrowie Krzysztof Szczerski i Kostiantyn Jelisejew spotkali się w Krakowie (fot. Andrzej Szełęga/KPRP)
Ministrowie Krzysztof Szczerski i Kostiantyn Jelisejew spotkali się w Krakowie (fot. Andrzej Szełęga/KPRP)
Ministrowie Krzysztof Szczerski i Kostiantyn Jelisejew spotkali się w Krakowie (fot. Andrzej Szełęga/KPRP)
Ministrowie Krzysztof Szczerski i Kostiantyn Jelisejew spotkali się w Krakowie (fot. Andrzej Szełęga/KPRP)
Ministrowie Krzysztof Szczerski i Kostiantyn Jelisejew spotkali się w Krakowie (fot. Andrzej Szełęga/KPRP)
o195362415.jpg
o954949029.jpg
o1454762164.jpg
o1621283922.jpg
o933729436.jpg

Z inicjatywy Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w Krakowie spotkali się Wiceprzewodniczący Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Ukrainy – Krzysztof Szczerski i Kostiantyn Jelisejew. Podczas konstruktywnego spotkania strony przeanalizowały bieżące zagadnienia w stosunkach dwustronnych będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

  • Strony potwierdziły swoje przywiązanie do wzmocnienia strategicznego partnerstwa.
  • Strony wspólnie uzgodniły, że zakaz poszukiwań i ekshumacji na terytorium Ukrainy winien zostać zniesiony, a wspólne prace ekshumacyjne na terytorium Ukrainy powinny zostać wznowione. W tym kontekście strony zgodziły się, aby rekomendować swoim rządom, aby w najbliższym czasie odbyło się w tym celu spotkanie pomiędzy Wicepremierem Piotrem Glińskim a Wicepremierem Pawło Rozenko.
  • Strony uznały potrzebę kontynuacji prac dwustronnej międzyrządowej komisji ds. ochrony i przywrócenia dziedzictwa kulturowego.
  • Strony uzgodniły, że podejmą współpracę z odpowiednimi władzami lokalnymi na rzecz realizacji wspólnego interesu.
  • Strony omówiły przygotowania do wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Charkowie na Ukrainie, która odbędzie się w grudniu br.
  • Strony ponownie potwierdziły zaangażowanie na rzecz pogłębiania i umacniania kontaktów między obywatelami.
  • Strony przedstawiły swoje stanowiska i oczekiwania względem Szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się 24 listopada br. w Brukseli.