11 października 2021

Minister Piotr Ćwik spotkał się w Belwederze z dziećmi w ramach projektu Mały Sołtys, realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach.

Celem projektu jest inspirowanie dzieci i młodzieży do działań w kierunku rozwoju wsi oraz zwiększenie integracji społecznej. Dzięki wyjazdom i wizytom w instytucjach publicznych administracji państwowej na terenie Warszawy i Krakowa dzieci poznają zadania i zasięg ich działań.

Mały Sołtys będzie wybierany w ramach Projektu na kadencję jednego miesiąca wraz z Małą Radą Sołecką.

Zadaniem Małego Sołtysa, we współpracy z Małą Radą, jest wykazanie się pomysłami oraz przedkładanie ich do ewentualnej realizacji Sołtysowi Wsi oraz KGWIG w Sulisławicach.

Belweder. Spotkanie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotra Ćwika z dziećmi z Sulisławic w ramach Projektu Mały Sołtys

Belweder. Spotkanie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotra Ćwika z dziećmi z Sulisławic w ramach Projektu Mały Sołtys

Belweder. Spotkanie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotra Ćwika z dziećmi z Sulisławic w ramach Projektu Mały Sołtys

Belweder. Spotkanie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotra Ćwika z dziećmi z Sulisławic w ramach Projektu Mały Sołtys

Belweder. Spotkanie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotra Ćwika z dziećmi z Sulisławic w ramach Projektu Mały Sołtys

Belweder. Spotkanie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotra Ćwika z dziećmi z Sulisławic w ramach Projektu Mały Sołtys

Belweder. Spotkanie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotra Ćwika z dziećmi z Sulisławic w ramach Projektu Mały Sołtys

Belweder. Spotkanie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotra Ćwika z dziećmi z Sulisławic w ramach Projektu Mały Sołtys

Belweder. Spotkanie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotra Ćwika z dziećmi z Sulisławic w ramach Projektu Mały Sołtys

o1227987966.jpg
o2068053681.jpg
o29676315.jpg
o98811796.jpg
o1113130058.jpg
o820912365.jpg
o68067319.jpg
o1925285209.jpg
o470350473.jpg