05 października 2021
Szef BBN Paweł Soloch

Musimy mieć jedną spójną strategię obronną łączącą potencjał i możliwości obronne NATO i Unii Europejskiej – mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch podczas Warsaw Security Forum w Warszawie. Podkreślił też, że NATO powinno być otwarte na nowych członków.

Szef BBN w swoim wstąpieniu podkreślił, że tegoroczne Warsaw Security Forum jest „spotkaniem w ważnym momencie”.

– Trwają prace nad Kompasem Strategicznym UE oraz nową Koncepcją Strategiczną NATO. Poszukujemy odpowiedzi na stojące przed nami wyzwania i zagrożenia. Ważne jest, aby oba dokumenty przedstawiały wspólną wizję naszego podejścia do najważniejszych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego. Potrzebny jest nam wielowymiarowy i możliwe jak najszerszy konsensus co do strategii na najbliższe lata. Mam nadzieję, że tegoroczny WSF służyć będzie temu celowi – mówił Paweł Soloch.

Zwrócił też uwagę, że „środowisko bezpieczeństwa staje się coraz bardziej nieprzewidywalne i złożone”. – Wymaga to od nas wyobraźni i dużej determinacji do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom i zagrożeniom. A jest ich obecnie bardzo dużo. Na naszych oczach dzieją się wydarzenia, które dotychczas zwykliśmy spotykać jako tło dla scenariuszy ćwiczeń reagowania kryzysowego. Mam tu na myśli niepokojące incydenty mające miejsce na granicach NATO i UE z Białorusią – powiedział szef BBN.

Jednocześnie, jak podkreślił, trwa rozwój ofensywnego potencjału sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. – Niedawne ćwiczenia Zapad były kolejną odsłoną tych przygotowań, testem działania sił połączonych przy wsparciu całego aparatu państwowego. Ten model jest stale udoskonalany – ocenił.

Może Cię zainteresować Warsaw Security Forum z udziałem Prezydenta [PL/EN]

Dlatego, według Pawła Solocha, konieczna jest dalsza adaptacja wojskowa NATO oraz coraz większe cywilne zaangażowanie na rzecz obronności, m.in. przy wykorzystaniu środków i narzędzi Unii Europejskiej. – Nie możemy dać się zaskoczyć, nie możemy akceptować istnienia lokalnej przewagi wojskowej Rosji, gdyż może ją to zachęcać do przetestowania – w dogodnych dla niej okolicznościach – spoistości naszego Sojuszu – przestrzegał szef BBN.

Przypomniał również, że wciąż aktualne są zagrożenia ze strony międzynarodowego terroryzmu. – Przez 20 lat udawało nam się uniemożliwić istnienie bezpiecznej przystani dla organizacji terrorystycznych w Afganistanie. Upadek demokratycznego rządu afgańskiego wzbudza obawy o przyszłą politykę nowych władz. Szczególnie niepokojąca jest wizja szantażu ze strony talibów, oczekujących kontynuowania wsparcia finansowego dla Afganistanu, bez którego ich władza może napotkać istotne trudności – zauważył.

Według Pawła Solocha, dziś mamy do czynienia z zupełnie nowymi wyzwaniami o przekrojowym charakterze, łączącym wymiary: technologiczny, cybernetyczny, hybrydowy, a ostatnio także zdrowia publicznego. – Ich największym źródłem są dzisiaj Chiny, lecz znacznie bliższym i bardziej aktywnym jest wspomniana już przeze mnie Rosja – stwierdził szef BBN.

Dlatego, jak zauważył, nasza odpowiedź musi być kompleksowa, „uwzględniająca aktualność tradycyjnych zagrożeń i ich integralny związek z nowymi”. – De facto musimy mieć jedną spójną strategię łączącą potencjał i możliwości NATO i Unii Europejskiej – podkreślił.

Minister Soloch stwierdził, że potrzebna jest nam głębsza refleksja nad „programem partnerstwa NATO” oraz opcjami współpracy. Stwierdził, że celem powinno być spójne podejście Sojuszu do partnerów, ale zarazem skrojone do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

– Pogłębiona współpraca z partnerami powinna obejmować wymianę opinii i myśli na tematy bezpieczeństwa i obrony. Warto w tym zakresie czerpać z ich doświadczeń i wrażliwości w sprawach regionalnych. Przykładem takiego podejścia były przeprowadzone wczoraj w BBN konsultacje nt. polityki bezpieczeństwa w formule okrągłego stołu ze Szwecją. Były to bardzo dobre rozmowy. Podobne znaczenie mają spotkania w formule Trójkąta Lubelskiego, czyli Polski, Litwy i Ukrainy. Potrzebujemy więcej tego typu inicjatyw, zbliżających nas do naszych partnerów, pozwalających wymienić nasze wzajemne oczekiwania i potrzeby – mówił Paweł Soloch.

Wskazał też, że NATO i UE muszą pozostać otwarte dla nowych członków. – Polska jest twardym obrońcą tego postulatu od lat, gdyż z własnego doświadczenia jest świadoma, jak skutecznym narzędziem stabilizacji sytuacji międzynarodowej jest integracja euroatlantycka – podkreślił.(PAP)