11 sierpnia 2021
Minister Paweł Soloch, Szef BBN

Prezydent Andrzej Duda awansował dziewięciu oficerów wojska na stopnie generalskie, dla siedmiu będzie to pierwsza nominacja generalska – powiedział Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Nominacje Prezydent wręczy w niedzielę, w Święto Wojska Polskiego.

– Prezydent Andrzej Duda awansował dziewięciu oficerów Sił Zbrojnych RP na stopnie generalskie. W dniu Święta Wojska Polskiego dwóch oficerów odbierze stopnie generała dywizji, a dla siedmiu będą to pierwsze generalskie gwiazdki – powiedział Szef BBN.

Na stopień generała dywizji Prezydent mianował dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Sławomira Drumowicza oraz komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasza Połucha.

Awanse na stopień generała brygady otrzymali: Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Logistyki płk Artur Kępczyński; Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Maciej Klisz; Dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej płk Dariusz Kosowski; Dowódca 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej płk Piotr Kriese; Dowódca 10. Brygady Logistycznej płk Maciej Siudak; Radca Generalny w Biurze Ministra Obrony Narodowej płk Grzegorz Skorupski oraz Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk Maciej Trelka.

– Mianowanie generała Drumowicza podnosi status polskich Wojsk Specjalnych na forum międzynarodowym. To polityczny sygnał dla sojuszników, ale i odzwierciedlenie faktycznej, wysokiej pozycji polskich specjalsów, wśród tego rodzaju sił na świecie – powiedział Paweł Soloch. Dodał, że potwierdzeniem rangi polskich wojsk „był chociażby zeszłoroczny dyżur w ramach Sił Odpowiedzi NATO, podczas którego polskie Wojska Specjalne odpowiedzialne były za dowodzenie sojuszniczymi operacjami specjalnymi.

– Przykładamy też co raz większe znaczenie do ich rozwoju, ponieważ współcześnie, kiedy mamy do czynienia z zacieraniem się granicy między stanem wojny i pokoju i pojawieniem się szarej strefy działań hybrydowych, działania wojsk specjalnych odgrywają często decydujące rolą – zaznaczył Szef BBN.

Dodał, że awans dla dowodzącego żandarmerią gen. Połucha „wiąże się ze wzrostem znaczenia formacji, co wyraziło się między innymi w dużym jej zaangażowaniu w walkę z pandemią”. – Działania żandarmerii wpisały się w ogólnoświatowy dziś trend budowania zdolności do współdziałania wojska z instytucjami cywilnymi oraz pozostałymi formacjami mundurowymi. To współdziałanie określiłbym jako wzorowe – powiedział minister.

Zwrócił uwagę, że nominacja zastępcy dowódcy WOT pokazuje wagę, jaką Prezydent przykłada do rozwoju formacji. – Prezydent liczy, że w najbliższym czasie WOT osiągną pełną gotowość do działania i tym samym staną się w pełni integralną częścią Sił Zbrojnych RP oraz na równi z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych zostaną podporządkowane pod Sztab Generalny Wojska Polskiego – podkreślił Szef BBN, nawiązując do zapowiedzi złożonej w związku ze zmianą systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

– Cieszą też uzgodnione z Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem awanse dla dowódców brygad, co wpisuję się w politykę premiowania oficerów liniowych, a także wojskowych logistyków, co podkreśla kluczowe znaczenia tego rodzaju wojsk dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP – zaznaczył Szef BBN.(PAP)