Menu rozwijane

22 lutego 2021
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch
o855782278.jpg

Na spotkaniach ze środowiskami zaangażowanymi w walkę przeciw pandemii koronawirusa Prezydent Andrzej Duda chce zebrać wnioski i rekomendacje, które będą tematem jego rozmów z rządem – oznajmił Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

ZAPOWIEDŹ PRASOWA>>

W poniedziałek po południu Prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami służby zdrowia zaangażowanymi w zwalczanie skutków pandemii COVID-19. Będzie to drugie z cyklu spotkań z reprezentantami różnorodnych środowisk.

– Prezydent kontynuuje dziś cykl spotkań ze środowiskami zaangażowanymi w walkę z pandemią koronawirusa. Na godz. 15 zaprosił do Pałacu Prezydenckiego tych, którzy są na pierwszej linii walki, czyli przedstawicieli sektora ochrony zdrowia – zapowiedział Szef BBN.
Przypomniał, że celem spotkań, jest zapoznanie się przez Prezydenta z działaniami podejmowanymi w ciągu minionego roku przez struktury państwa, struktury pozarządowe oraz sektor prywatny. – Dla Prezydenta istotne jest zebranie wniosków i rekomendacji, które będziemy następnie przedstawiać i omawiać ze stroną rządową – dodał Paweł Soloch.

– Pandemia weryfikuje, w jaki sposób potrafimy na bieżąco walczyć ze skutkami kryzysu, ale jest także sprawdzianem tego, czy potrafimy wyciągnąć wnioski, które pozwolą wzmocnić system bezpieczeństwa państwa na przyszłość – zaznaczył szef BBN.

Zwrócił uwagę, że podczas pierwszego spotkania „padło wiele propozycji dotyczących działań ochotniczych, wolontariatu”. – Dziś widać wyraźnie, że bez wsparcia obywatelskiego żadne państwo nie jest sobie w stanie poradzić ze współczesnymi kryzysami o znacznej skali – podkreślił minister.

Według szefa BBN, na kolejnych spotkaniach Prezydent będzie chciał się spotykać m.in. z przedstawicielami służb mundurowych, przedsiębiorców, którzy angażowali się w walkę z pandemią i organizatorami oddolnych inicjatyw obywatelskich.

Pod koniec stycznia Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych zaangażowanych w przeciwdziałanie pandemii, w tym z organizacjami harcerskimi, jak ZHP, ZHR, oraz PCK i Caritas.(PAP)