Menu rozwijane

26 listopada 2021

W piątek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu – Szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szrota z Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w RP Arndtem Freytag von Loringhovenem.

Głównym tematem rozmowy była aktualna sytuacja na granicy polsko–białoruskiej i ukraińsko–rosyjskiej, bezpieczeństwo energetyczne w Europie Środkowo–Wschodniej oraz współpraca bilateralna po wyborach parlamentarnych w Niemczech.

Spotkanie Szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szrota z Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w RP Arndtem Freytag von Loringhovenem
Spotkanie Szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szrota z Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w RP Arndtem Freytag von Loringhovenem
Spotkanie Szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szrota z Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w RP Arndtem Freytag von Loringhovenem
Spotkanie Szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szrota z Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w RP Arndtem Freytag von Loringhovenem
02__Pawel_Szrot_Arndt_Freytag_von_Loringhoven_Ambasador_Niemiec_211126_PK010439.jpg
03__Pawel_Szrot_Arndt_Freytag_von_Loringhoven_Ambasador_Niemiec_211126_PK010455.jpg
04__Pawel_Szrot_Arndt_Freytag_von_Loringhoven_Ambasador_Niemiec_211126_PK010487.jpg
05__Pawel_Szrot_Arndt_Freytag_von_Loringhoven_Ambasador_Niemiec_211126_PK010510.jpg