Menu rozwijane

27 listopada 2021

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot wziął udział w uroczystości sprowadzenia i ponownego pochówku uczestnika i kronikarza Powstania Listopadowego śp. Maurycego Mochnackiego.


Minister odczytał list Prezydenta RP skierowany do Organizatorów i Uczestników uroczystości pogrzebowych: „Maurycy Mochnacki był człowiekiem idei. Nie starał się o zaszczyty, nie zabiegał o tytuły ani nie walczył o władzę. Wszystko, co robił, było podporządkowane jednemu celowi, odrodzeniu niepodległej Ojczyzny. Nie szczędził przy tym własnej krwi, walcząc jako szeregowy żołnierz pod Olszynką Grochowską, a następnie pod Okuniewem, Wawrem i Ostrołęką. Jednak jego największym orężem był umysł i pióro, którym kreślił wizję Polski jako wspólnoty skupionej wokół ideałów i wartości. To właśnie w owej wspólnocie widział siłę zdolną podźwignąć naród do niepodległego bytu. Głosił niestrudzenie, że jedyną drogą do odzyskania wolności jest świadomość wspólnego celu i podporządkowanie mu partykularnych interesów” – napisał Andrzej Duda.

Maurycy Mochnacki (1803–1834) był uczestnikiem i kronikarzem powstania listopadowego, odznaczonym za wybitne męstwo Krzyżem Orderu Virtuti Militarii oraz członkiem sprzysiężenia Piotra Wysockiego i jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Patriotycznego, domagającego się walki o niepodległość Polski, obrony swobód obywatelskich i przeprowadzenia reform społecznych. Po upadku listopadowej insurekcji wyemigrował do Francji. Był aktywnym działaczem emigracyjnym i zaciekłym wrogiem caratu.

Był także krytykiem literackim i teoretykiem polskiego romantyzmu. Jego dwie najważniejsze prace – „O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym” oraz „Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831” pozostały niedokończone. Prace nad pierwszą przerwał wybuch powstania, nad drugą – przedwczesna śmierć.

Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego
01_Mochnacki_Min_Szrot_GJB_5934.jpg
02_Mochnacki_Min_Szrot_GJA_6049_1.jpg
03_Mochnacki_Min_Szrot_GJA_6169.jpg
04_Mochnacki_Min_Szrot_GJA_6294.jpg
05_Mochnacki_Min_Szrot_GJA_6314.jpg
06_Mochnacki_Min_Szrot_GJA_6339.jpg
08_Mochnacki_Min_Szrot_GJA_6412.jpg
07_Mochnacki_Min_Szrot_GJB_5961.jpg
09_Mochnacki_Min_Szrot_GJA_6466.jpg
10_Mochnacki_Min_Szrot_GJA_6473.jpg
11_Mochnacki_Min_Szrot_KG028033.jpg
12_Mochnacki_Min_Szrot_KG028130.jpg
13_Mochnacki_Min_Szrot_KG028093.jpg
14_Mochnacki_Min_Szrot_KG028095.jpg
15_Mochnacki_Min_Szrot_KG028179.jpg
16_Mochnacki_Min_Szrot_KG028104.jpg
17_Mochnacki_Min_Szrot_KG028243.jpg
18_Mochnacki_Min_Szrot_KG028273.jpg
19_Mochnacki_Min_Szrot_KG028348.jpg
20_Mochnacki_Min_Szrot_KG028373.jpg
21_Mochnacki_Min_Szrot_KG028382.jpg
22_Mochnacki_Min_Szrot_KG028421.jpg
23_Mochnacki_Min_Szrot_KG028453.jpg
24_Mochnacki_Min_Szrot_KG028519.jpg
25_Mochnacki_Min_Szrot_KG028529.jpg
26_Mochnacki_Min_Szrot_KG028655.jpg
27_Mochnacki_Min_Szrot_KG028693.jpg
28_Mochnacki_Min_Szrot_KG028700.jpg
29_Mochnacki_Min_Szrot_KG028776.jpg
30_Mochnacki_Min_Szrot_KG028794.jpg
31_Mochnacki_Min_Szrot_KG028844.jpg