Menu rozwijane

04 kwietnia 2016
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski)) (1)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (2)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (3)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (4)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (5)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (6)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (7)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (8)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (9)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (10)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (11)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (12)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (13)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (14)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (15)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (16)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (17)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (18)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (19)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (20)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (21)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (22)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (23)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (24)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (25)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (26)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (27)
W Belwederze o rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej (fot. Maciej Chojnowski) (28)
o946839398.jpg
o1668017205.jpg
o1230421562.jpg
o755257120.jpg
o654632255.jpg
o599799564.jpg
o1019368858.jpg
o142855714.jpg
o372540608.jpg
o2009212686.jpg
o1189018846.jpg
o1381285147.jpg
o1242874604.jpg
o1029823705.jpg
o41874486.jpg
o82585126.jpg
o1572836170.jpg
o805189412.jpg
o1300825504.jpg
o18172266.jpg
o884345095.jpg
o1871300385.jpg
o868960163.jpg
o301085002.jpg
o66378794.jpg
o2079763044.jpg
o1758114308.jpg
o1816183919.jpg

Negatywne oddziaływanie emitowanych przez stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej fal elektromagnetycznych w kontekście rządowej noweli ustawy telekomunikacyjnej było tematem poniedziałkowej debaty w Belwederze.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działalności Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP w związku z rządowym projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. mega ustawy telekomunikacyjnej).

Przedstawiciele ruchów społecznych, którzy zwrócili się do Prezydenta o spotkanie oczekują, że Kancelaria Prezydenta będzie patronem stworzenia nowego prawa w tej dziedzinie.

Udział w nim wzięli zarówno przedstawiciele strony rządowej,  w tym Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Piotr Gryza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, jak i szerokiej reprezentacji organizacji pozarządowych, a także różnych instytucji.  

Organizator spotkania, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski mówił, że celem spotkania jest m.in. uzyskanie informacji przez Prezydenta RP na temat tego problemu. - Urząd Prezydenta jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego. Informacje, które tutaj zostaną przedstawione, będą miały wpływ na procedowanie tej ustawy  - zaznaczył.

Wszystkie zainteresowane strony zaznaczyły konieczność kontynuowania debaty w Kancelarii Prezydenta RP w celu wypracowania oczekiwanych przez nie rozwiązań.

(inf.własne/PAP)