Menu rozwijane

15 września 2021

Kancelaria Prezydenta RP zaprosiła w imieniu Andrzeja Dudy do rozmów: protestujących, resort zdrowia i przedstawicieli prezydenckiej rady ds. ochrony zdrowia. Spotkanie poprowadziła minister Bogna Janke. Bardzo dobre, merytoryczne rozmowy; wnioski przekażę Prezydentowi – podkreśliła.

W Kancelarii Prezydenta RP odbyło się dziś spotkanie z przedstawicielami zawodów medycznych w sprawie postulatów zgłaszanych przez to środowisko. Zaproszenia do rozmów nie przyjęli członkowie komitetu protestacyjno-strajkowego.

Środowiska zawodów ochrony zdrowia, w tym Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy wystosowały szereg postulatów obrazujących problemy tej branży, w tym dotyczących systemu wynagradzania, wyceny świadczeń medycznych, polityki zatrudnienia i tworzenia korporacji zawodów medycznych. Resort Zdrowia dokonał analizy, wstępnie oszacował koszty realizacji postulatów i zaproponował rozmowy na ten temat. Komitet jednak tych rozmów nie podjął. W piśmie z 13 września br. skierowanym do Prezydenta Andrzeja Dudy Komitet odmówił również udziału w spotkaniu zorganizowanym w Kancelarii Prezydenta RP.

– W porozumieniu z Prezydentem Andrzejem Dudą zaproponowałam spotkanie w Kancelarii, by pomóc w osiągnięciu porozumienia; niestety strona protestująca nie skorzystała z tego zaproszenia. Bardzo nad tym boleję – mówiła minister Bogna Janke, zapewniając jednocześnie: Cały czas jesteśmy otwarci, Pałac Prezydencki jest otwarty na spotkanie, jeśli tylko będzie taka wola. Jak podkreśliła, na spotkaniu Kancelaria Prezydenta RP występuje jako mediator albowiem tylko w drodze dialogu i wspólnej rozmowy z zainteresowanymi stronami można wypracować konsensus i możliwe do realizacji rozwiązania.

Na spotkanie zostały zaproszone związki i organizacje zawodów medycznych tworzące Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy oraz będące poza nim, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z ministrem Waldemarem Kraską oraz ministrem Piotrem Bromberem, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a także członkowie Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.

– Istotą demokracji jest dialog. Tam, gdzie są problemy, postulaty, należy spotkać się przy stole i rozmawiać. Rozmowa jest tym sposobem, który pozwala osiągnąć porozumienie – podkreśliła podczas późniejszego briefingu prasowego.

Minister podkreśliła, że dzięki dzisiejszym rozmowom szerzej poznała problemy środowiska ratowników medycznych, pracodawców ratownictwa medycznego, farmaceutów klinicznych i szpitalnych czy pracowników administracyjnych i obsługujących służbę zdrowia, a także stan zaawansowania toczących się w Ministerstwie Zdrowia prac nad zmianą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym czy zawodzie ratownika medycznego, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dużej części środowiska. Wszystkie uwagi i wnioski ze spotkania zostaną przekazane Panu Prezydentowi.

Bogna Janke stwierdziła, że wymiernym efektem spotkania jest deklaracja uczestników, że chcą dialogu i rozmowy oraz informacja wiceministra zdrowia Waldemara Kraski o możliwości osiągnięcia przełomu w rozmowach z ratownikami medycznymi, które maja być podjęte w przyszłym tygodniu.

Kancelaria Prezydenta RP | Spotkanie z przedstawicielami zawodów medycznych (1)
Kancelaria Prezydenta RP | Spotkanie z przedstawicielami zawodów medycznych (2)
Kancelaria Prezydenta RP | Spotkanie z przedstawicielami zawodów medycznych (3)
Kancelaria Prezydenta RP | Spotkanie z przedstawicielami zawodów medycznych (4)
Kancelaria Prezydenta RP | Spotkanie z przedstawicielami zawodów medycznych (5)
Kancelaria Prezydenta RP | Spotkanie z przedstawicielami zawodów medycznych (6)
Briefing prasowy minister Bogny Janke (7)
Briefing prasowy minister Bogny Janke (8)
Briefing prasowy minister Bogny Janke (9)
223247403.jpg
329458367.jpg
1174195334.jpg
1452505896.jpg
509167813.jpg
788576932.jpg
691309989.jpg
166547973.jpg
1312223484.jpg