Menu rozwijane

19 maja 2022

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski złożył wizytę w Supraślu, gdzie odwiedził Męski Klasztor Zwiastowania NMP oraz spotkał się z uchodźcami z Ukrainy. Następnie w białostockiej Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego ELEOS wziął udział w spotkaniu z podopiecznymi i pracownikami, w tym z ukraińskimi dziećmi.

08__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO28899.jpg [1.08 MB]

Monaster Supraski był w XVI wieku największym prawosławnym ośrodkiem monastycznym na terenie Rzeczypospolitej oraz ważnym centrum życia intelektualnego i kulturalnego. Obecnie, niezwykle cenny zespół monasterski ze zrekonstruowaną cerkwią jest wyjątkowym ośrodkiem kultury i dialogu oraz niezwykłym zabytkiem. Tutaj został pochowany zmarły w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem arcybiskup Miron, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, na którego grobie Adam Kwiatkowski złożył dziś kwiaty.

Czwartkową wizytę Sekretarz Stanu rozpoczął od udziału w modlitwie w intencji Ukrainy. – Za to, że modlitwę słychać z różnych Kościołów chrześcijańskich tu w Polsce i że tak głośno wśród nich wybrzmiewa głos Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, polskiej Cerkwii, chciałbym złożyć serdeczne podziękowania – powiedział prezydencki minister.

17__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO29155.jpg [714.41 KB]

15__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO16739.jpg [549.41 KB]

Znajdujące się przy monasterze centrum konferencyjne, ośrodek szkoleniowy i oświatowy, tworzone są przez prawosławną diecezję białostocko–gdańską, monaster Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu oraz fundację OIKONOMOS. Głównym celem Akademii Supraskiej jest krzewienie i upowszechnianie wiedzy o bogactwie prawosławnej wiary, duchowości, tradycji i kultury. Po agresji Rosji na Ukrainę na terenie akademii schronienie znaleźli uchodźcy uciekający z ogarniętego wojną kraju. Dotychczas ośrodek pomógł ponad setce Ukraińców, a z niektórymi z nich spotkał się dziś prezydencki minister.

02__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29374.jpg [815.49 KB]

W Supraślu ukraińscy goście otrzymują nie tylko nocleg i wyżywienie, ale też wsparcie w zdobywaniu samodzielności w naszym kraju: korzystają z konsultacji z doradcami zawodowymi, z lekcji języka polskiego, otrzymują przestrzeń na rozwój osobisty. Założony tutaj zespół wokalny zaprezentował dziś, w Dniu Wyszywanki, czyli ukraińskiego stroju ludowego, regionalne pieśni. – Widać, że czujecie się tutaj Państwo dobrze, za co chciałbym Księdzu Biskupowi oraz wiernym Kościoła prawosławnego serdecznie podziękować – powiedział minister Kwiatkowski. – To, na czym zależy nam dziś najbardziej, to by wszyscy nasi ukraińscy goście czuli się w naszym kraju bezpiecznie i dobrze. My jako Polacy zdaliśmy w tych trudnych czasach egzamin: od pierwszych chwil ataku na Ukrainę od obywateli, przez organizacje, związki wyznaniowe, wszyscy otworzyliśmy nasze serca. Bez względu na to, którego Kościoła wyznawcami jesteśmy ewangelicznie podjęliśmy działania, by podzielić się tym, co mamy – dodał.

Adam Kwiatkowski zapewnił, że oprócz działań Prezydenta Andrzeja Dudy na niwie dyplomatycznej i politycznej, do obywateli Ukrainy w Polsce i tych, którzy z różnych powodów zostali w ojczyźnie, bez względu na ich narodowość i wyznanie Pierwsza Dama Agata Kornhauser Duda przy wsparciu Kancelarii Prezydenta kieruje sprecyzowaną pomoc rzeczową. 

Może Cię zainteresować Kamieniec Podolski–Ukraina: Spotkanie Małżonki Prezydenta z uchodźcami

– Będziemy też wspierać Ukrainę w momencie, gdy zacznie się odbudowywać – oświadczył.

Następnie minister Adam Kwiatkowski udał się do Białegostoku, gdzie w świetlicy prowadzonej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej spotkał się z jej podopiecznymi i pracownikami, w tym małymi Ukraińcami. Eleos zajmuje się wspieraniem dzieci i dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych, osób wykluczonych społecznie, bezdomnych i ubogich oraz ofiar klęsk żywiołowych. Obecnie ośrodek angażuje się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, organizuje też pomoc humanitarną kierowaną do ogarniętego wojną kraju, prowadzi punkty wsparcia rzeczowego, gdzie wydawana jest pomoc potrzebującym, jak również inicjuje lekcje języka polskiego i prowadzi miejski Punkt Pomocy Tymczasowej Uchodźcom dla 200 osób. Ośrodek pomaga też Akademii Supraskiej w opiece nad uchodźcami tam przebywającymi. Na zakończenie wizyty, w Domu Arcybiskupim w Białymstoku Sekretarz Stanu w KRPP odbył rozmowę z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Jakubem.

09__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29488.jpg [580.18 KB]

W wizycie uczestniczył Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki.

Może Cię zainteresować Prawosławne Święta Wielkanocne – uroczystość  Świętego Ognia Wideorozmowa Pierwszej Damy z ojcem Piotrem Wróblewskim z Czernichowa Kancelaria Prezydenta RP dla Ukrainy

 

Powitanie w Męskim Klasztorze Zwiastowania NMP
Wizyta w Supraślu
Modlitwa w intencji Ukrainy w Monasterze Supraskim
Modlitwa w intencji Ukrainy w Monasterze Supraskim
Modlitwa w intencji Ukrainy w Monasterze Supraskim
Modlitwa w intencji Ukrainy w Monasterze Supraskim
Modlitwa w intencji Ukrainy w Monasterze Supraskim
Modlitwa w intencji Ukrainy w Monasterze Supraskim
Wizyta w Supraślu
Wizyta w Supraślu
Wizyta w Supraślu
Wizyta w Supraślu
Złożenie kwiatów na grobie arcybiskupa Mirona, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
Spotkanie z uchodźcami w Supraślu
Spotkanie z uchodźcami w Supraślu
Spotkanie z uchodźcami w Supraślu
Spotkanie z uchodźcami w Supraślu
Spotkanie z uchodźcami w Supraślu
Spotkanie z uchodźcami w Supraślu
Spotkanie z uchodźcami w Supraślu
Spotkanie z podopiecznymi i pracownikami Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej
Spotkanie z podopiecznymi i pracownikami Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej
Spotkanie z podopiecznymi i pracownikami Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej
Spotkanie z podopiecznymi i pracownikami Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej
Spotkanie z podopiecznymi i pracownikami Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej
Spotkanie z podopiecznymi i pracownikami Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej
Spotkanie z podopiecznymi i pracownikami Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej
Spotkanie z podopiecznymi i pracownikami Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej
Spotkanie z podopiecznymi i pracownikami Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej
Spotkanie z podopiecznymi i pracownikami Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej
Spotkanie z podopiecznymi i pracownikami Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej
Wizyta w w Domu Arcybiskupim w Białymstoku
01__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO28763.jpg
02__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO28773.jpg
03__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO28788.jpg
04__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO28819.jpg
05__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO28831.jpg
06__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO28857.jpg
07__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO28887.jpg
08__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO28899.jpg
09__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO28914.jpg
10__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO28945.jpg
11__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO28963.jpg
12__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO29028.jpg
13__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO29089.jpg
14__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO29119.jpg
15__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO16739.jpg
16__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO29149.jpg
17__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO29155.jpg
18__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO29177.jpg
19__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO29195.jpg
20__Adam_Kwiatkowski_Suprasl_20220519_MBO29272.jpg
01__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29362.jpg
02__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29374.jpg
03__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29393.jpg
04__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29415.jpg
05__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29419.jpg
06__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29434.jpg
07__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29465.jpg
08__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29498.jpg
09__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29488.jpg
10__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29506.jpg
11__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29533.jpg
12__Adam_Kwiatkowski_Bialystok_20220519_MBO29551.jpg