Menu rozwijane

20 maja 2016
Uroczystość z okazji 135. rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego (fot. Sebastian Kieszkowski)
Uroczystość z okazji 135. rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego (fot. Sebastian Kieszkowski)
Uroczystość z okazji 135. rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego (fot. Sebastian Kieszkowski)
Uroczystość z okazji 135. rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego (fot. Sebastian Kieszkowski)
Uroczystość z okazji 135. rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego (fot. Sebastian Kieszkowski)
Uroczystość z okazji 135. rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego (fot. Sebastian Kieszkowski)
Uroczystość z okazji 135. rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego (fot. Sebastian Kieszkowski)
Uroczystość z okazji 135. rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego (fot. Sebastian Kieszkowski)
Uroczystość z okazji 135. rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego (fot. Sebastian Kieszkowski)
o987986586.jpg
o1789311293.jpg
o426466369.jpg
o1361984224.jpg
o1615730255.jpg
o1233243323.jpg
o1460093773.jpg
o485362193.jpg
o467852039.jpg

W piątek, 20 maja br., w Tuszowie Narodowym odbyła się uroczystość z okazji 135. rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego. W wydarzeniu objętym honorowym patronatem Prezydenta RP wziął udział Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

Obchody zainaugurowała Msza Święta w parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, a następnie podczas uroczystości pod pomnikiem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych Minister Adam Kwiatkowski odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników wydarzenia.

Postawa generała Władysława Sikorskiego godna jest naśladowania i w naszych czasach. Niezależnie od sytuacji, w jakich przyszło mu działać, zawsze mocno podkreślał polską rację stanu. Strategie polityczne i wojskowe współtworzył zdecydowanie, lecz z szacunkiem dla oponentów. Widział sens w umacnianiu więzi państw Europy Środkowo-Wschodniej, a za swój wielki cel uważał budowanie silnych sojuszy. Wyróżniało go znakomite rozeznanie spraw Zachodu i Wschodu, które zdobywał uczestnicząc w debatach przywódców wolnego świata i które umiał wykorzystać dla dobra Polski - napisał Prezydent Andrzej Duda.

Prezydent RP w liście odczytanym przez Ministra Adama Kwiatkowskiego wyraził również wielkie uznanie dla widocznej w Tuszowie Narodowym troski o patriotyczne i żołnierskie dziedzictwo generała Sikorskiego.

Po Apelu Pamięci Szef Gabinetu Prezydenta złożył kwiaty pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego.