Menu rozwijane

11 sierpnia 2022

Sekretarz Stanu w KPRP Jacek Siewiera złożył dwudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych poświęconą kwestiom bezpieczeństwa i ochrony ludności cywilnej.

 

Ministrowi Jackowi Siewierze towarzyszyli gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju i jego zastępca, nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, a także  płk. dypl. Arkadiusz Mikołajczyk, Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

Sekretarz Stanu w KPRP wraz z polską delegacją odwiedzili Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Miasta Chicago i Szpital RUSH oraz Agencję Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois, a także rozmawiali z zastępcą gubernatora stanu Illinois Christianem Mitchellem, Dowódcą Gwardii Narodowej Richardem R. Neelym czy przedstawicielami amerykańskiej Policji i Straży Pożarnej.

 

W każdej instytucji były poruszane inne obszary związane z szeroko pojętą odpornością państwa, od zarządzania kryzysowego na poziomie miejskim i stanowym, poprzez wyszkolenie personelu i kadr medycznych oraz ratowników pełniących służbę w różnych instytucjach państwa, jak również kwestie ich wyposażenia i koordynacji działań. 

 

Tematem rozmów była obustronna wymiana doświadczeń w tych obszarach, tak, aby najlepsze przenieść na grunt polski, ale również nasze, płynące z działań pomocowych i wojny na Ukrainie przenieść na grunt sojuszników. Należy podkreślić już  30–letnią współpracę Polski z  Gwardią Narodową Stanu Illinois, obecnie z WOT–em, szczególnie w zakresie pomocy humanitarnej na rzecz Ukraińców przebywających w naszym kraju.  

 

– Jesteśmy w przededniu wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących ochrony ludności, one mają unikatowy charakter w skali światowej – podobnie jak unikalne są doświadczenia, które płyną z największego konfliktu zbrojnego w Europie po drugiej wojnie światowej – wyjaśnia Minister Siewiera. Jak podkreśla, nadrzędną intencją wizyty była wymiana doświadczeń, jakimi dysponują amerykańscy partnerzy, ale także wynikających z polskiego zaangażowania w związku z wojną na Ukrainie.

 

Podczas spotkań poruszano zagadnienia dotyczące odporności państwa, m.in. organizacji systemu zarządzania kryzysowego na poziomie miejskim i stanowym, wyszkolenia personelu i kadr medycznych czy kwestie wyposażenia służb i koordynacji.

Z wicegubernatorem stanu Illinois rozmawiano także o wsparciu Ukraińców, zaangażowania stanu Illinois, ale również pomocy organizowanej przez tutejsze organizacje polonijne.

 

Na zakończenie wizyty w Konsulacie Generalnym RP Chicago odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w KPRP z przedstawicielami Polsko–Amerykańskiej Izby Handlowej oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

 

Może Cię zainteresować Spotkanie z przedstawicielami Gwardii Narodowej oraz Wicegubernatorem Stanu Illinois

 

Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (1)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (2)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (3)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (4)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (5)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (6)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (7)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (8)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (9)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (10)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (11)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (12)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (13)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (14)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (15)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (16)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (17)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (18)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (19)
Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (20)
Wywiad dla Radia WPNA. Fot. Konsulat Generalny RP w Chicago (21)
image0.jpg
image2.jpg
image3.jpg
image4.jpg
image5.jpg
IMG-20220810-WA0164.jpg
IMG-20220810-WA0128.jpg
IMG-20220810-WA0169.jpg
image1.jpg
IMG-20220810-WA0093.jpg
image30.jpg
IMG-20220810-WA0357.jpg
IMG-20220810-WA0354.jpg
IMG-20220810-WA0353.jpg
IMG-20220810-WA0383.jpg
IMG-20220810-WA0375.jpg
IMG-20220810-WA0422.jpg
IMG-20220810-WA0424.jpg
IMG-20220810-WA0410.jpg
IMG-20220811-WA0006.jpg
IMG-20220810-WA0462.jpg