Menu rozwijane

31 maja 2022

Podczas pobytu na Ukrainie Minister Adam Kwiatkowski złożył, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy kwiaty na Cmentarzu Orląt Lwowskich, na którym w minionych dniach odsłonięte zostały posągi kamiennych lwów stanowiących część kolumnady Pomnika Chwały.

Kolejnym punktem programu Ministra była wizyta w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie. Następnie Sekretarz Stanu oraz Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej MSZ Maciej Karasiński spotkali się z Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, Metropolitą Lwowskim. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o obecnej sytuacji na Ukrainie oraz dalszych działaniach na rzecz wspierania obywateli tego kraju w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego.