Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 27 lutego 2013

Siedlce – miasto przyjazne „Archiwom Przełomu”

  |   Siedlce (fot. S. Kordaczuk) Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Dyr. E. Kozarska prezentuje plakat wyborczy T. Mazowieckiego z 1990 r. Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Zbiór ulotek wyborczych i druków z okresu przełomu Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Siedlce. Archiwum Państwowe. Zbiór Materiałów wyborczych kandydatów do Senatu z regionu Siedlec Archiwum Państwowe w Siedlcach. K. Jastrzębska prezentuje zbiory AP z okresu transformacji Siedlce. Archiwum Państwowe. K. Jastrzębska prezentuje zbiory z okresu transformacji Siedlce. Biblioteka Miejska. Materiały wyborcze z regionu Siedlec Siedlce. Biblioteka Miejska. Dyrekcja prezentuje materiały z okresu przemian Siedlce. Muzeum Regionalne. Z-ca dyrektora Sł. Kordaczuk informuje o zasobach muzeum

Siedlce potwierdziły, że są miastem przyjaznym projektowi „Archiwa Przełomu 1989 – 1991”. Ulokowane w nim instytucje naukowe, kulturalno-oświatowe i archiwalne nie tylko wsparły idee budowy cyfrowego archiwum polskiej transformacji, ale wykazały się aktywnym udziałem w ich realizacji i deklarują równie aktywną współpracę na przyszłość.


Wyniki wstępnej kwerendy źródeł lokalnych i regionalnych, analizy historycznej zasobów, prezentacja unikatowych materiałów archiwalnych oraz księgozbiorów m.in. z wydawnictwami i czasopismami tzw. ”drugiego obiegu”, oryginalnych nagrań Radia „Solidarność”- Siedlce znalazły się m.in. w programie wizyty przedstawicieli Zespołu KPRP do realizacji projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w tym mieście. Delegacji przewodniczył dyrektor Archiwum Prezydenta RP Janusz Kuligowski, a towarzyszyli mu pracownicy Kancelarii Teresa Grabczyńska-Drecka i Agnieszka Figura-Tomaka.


Program wizyty, która miała miejsce 26 lutego 2013 r. obejmował spotkania w: Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Archiwum Państwowym, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

 

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Ewa Kozarska, która uczestniczyła w ubiegłorocznym spotkaniu naukowców, archiwistów, bibliotekarzy i muzealników w Pałacu Prezydenckim pt. „Archiwa Przełomu w czasach przełomu” zaproponowała m.in., aby w projekcie znalazły się skany wielu ciekawych dokumentów i fotografii z okresu strajku studenckiego Siedlcach oraz druków i plakatów z tego okresu. Biblioteka zebrała również bogaty księgozbiór wydawnictw i czasopism z tzw. „drugiego obiegu”. Wstępny spis uczelnianych archiwaliów, które wzbogacą bazę danych
e-AP zostanie przekazany w maju br.


Dyrektor Archiwum Państwowego Grzegorz Welik , również uczestnik ubiegłorocznego spotkania w Pałacu Prezydenckim, przedstawił wybrane zespoły archiwalne z bogatego zasobu tej placówki m.in. z ciekawym zbiorem sprawozdań i protokołów z posiedzeń Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Siedlcach, ulotek i plakatów lokalnych kandydatów na posłów i senatorów w wyborach1989 roku. Archiwiści z Siedlec zwrócili również uwagę na wartościowe materiały dokumentujące głębokie zmiany gospodarcze w okresie przełomu – likwidację państwowych zakładów pracy, zakładanie pierwszych firm prywatnych, spółek polonijnych, odzyskiwanie utraconych majątków itp. – na tę część historii gospodarczej regionu, która składa się na obraz wielkich polskich przeobrażeń na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.


Następnym punktem programu wizyty była Miejska Biblioteka Publiczna, która jest samorządową instytucją kultury, największą i najstarszą, liczącą ponad 90 lat, biblioteką publiczną w regionie. Usytuowana w pięknie odrestaurowanej XVIII wiecznej siedzibie zachęca do korzystania z przeogromnego księgozbioru (i wszelkich jego nowoczesnych odmian), ale także odzyskuje od prywatnych darczyńców unikatowe wydawnictwa i… nagrania. W ten m.in. sposób – jak zapowiedziała Dyrektor Biblioteki, starszy kustosz Jadwiga Madziar, także aktywna uczestniczka spotkania w Pałacu Prezydenckim – do projektu „Archiwa Przełomu” dołączy plik audio – oryginalny zapis nadawanych audycji Radia „ Soldarność” z Siedlec.


W Muzeum Regionalnym zastępca Dyrektora Sławomir Kordaczuk przekazał do Projektu e-AP obszerną listę propozycji wzbogacających zasób on-line i systematycznie budowaną bazę danych. Wśród propozycji zwraca uwagę zestaw fotografii prezentujących m. in. powielacz, na którym drukowano wiele z wymienionych wyżej ulotek, czasopism i druków z nadrukiem „Solidarność”.


Zgodnie z przyjętymi ustaleniami do maja br. zostaną przekazane do katalogu zasobów on - line skany wybranej dokumentacji.

 

Poleć znajomemu