Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 23 września 2013

Konkurs na projekt interfejsu strony głównej portalu www.archiwaprzelomu.pl

Szef Kancelarii Prezydenta RP i Szef Kancelarii Senatu ogłaszają konkurs na interfejs graficzny (szatę graficzną) strony głównej portalu www.archiwaprzelomu.pl.

 

Portal ma na celu scalenie i udostępnienie on-line dokumentacji okresu przemian demokratycznych w Polsce z lat 1989-1991. Prace konkursowe można przesyłać do Kancelarii Senatu od 23 września do 6 listopada 2013 r. Konkurs adresowany jest do osób, których pasją jest kreowanie obrazu, zwłaszcza świata wirtualnego. Do udziału w konkursie zapraszamy studentów informatyki, sztuk pięknych i hobbystów zajmujących się tworzeniem obrazu. 

 

Organizatorom zależy na świeżym spojrzeniu ludzi z wyobraźnią na współczesną historię i wykreowanie takiej szaty graficznej, która z jednej strony zachęci do korzystania z portalu, z drugiej – zapewni portalowi trwałe miejsce w przestrzeni wirtualnej. Celem konkursu jest zatem zaprojektowanie takiego interfejsu graficznego, który będzie promował projekt tego wirtualnego archiwum.

 

Organizatorem konkursu jest Kancelaria Senatu. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi do 15 listopada 2013 r. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną i propozycję współpracy przy tworzeniu nowej szaty graficznej portalu. Na przełomie 2013/2014 roku planowane jest zmodernizowanie i rozszerzenie zawartości portalu.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z tematyką i założeniami samego projektu oraz z Regulaminem Konkursu. Niniejsze materiały zostaną udostępnione na portalu www.archiwaprzelomu.pl 23 września 2013 r.  

 

 

Poleć znajomemu