Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 28 stycznia 2014

Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”

  |   Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”

W Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” z udziałem Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego, Podsekretarza Stanu w KPRP Macieja Klimczaka, Doradcy Prezydenta RP Henryka Wujca, wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskiego i Szefa Kancelarii Senatu Ewy Polkowskiej.

 

Celem wspólnego projektu obu Kancelarii jest utrwalenie w pamięci narodowej jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach Rzeczypospolitej - wyborów czerwcowych z 1989 roku i następujących po nich wydarzeń - poprzez utworzenie dostępnego dla wszystkich internetowego archiwum polskiej transformacji, zawierającego ogólnopolski katalog kopii cyfrowych dokumentów i materiałów ikonograficznych z okresu 1989-1991.

 

– To wyjątkowy moment w polskiej historii, a często nie zdajemy sobie sprawy, że takiego, jak ostatnie 25-lecie nie było w naszych dziejach od ponad 350 lat: bez wojen, w dobrej współpracy z sąsiadami, we względnym dobrobycie, bo mamy świadomość, że zagospodarowujemy tę naszą wolność, ale jeszcze w sposób niezupełnie satysfakcjonujący, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Powinniśmy, tak jak apeluje prezydent Bronisław Komorowski   cieszyć się Świętem Wolności, organizując w całym kraju jubileuszowe obchody i zarazem poczuć to zobowiązanie –  zwracał uwagę Szef KPRP Jacek Michałowski na przypadającą za kilka miesięcy 25. rocznicę zwycięstwa „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 roku. Wśród zaplanowanych z tej okazji uroczystości odbędzie się 13 maja br. w Pałacu Prezydenckim seminarium historyczno-archiwalne pt. „Przedsionek wolności między Okrągłym Stołem, a wyborami 4 czerwca 1989”. Dwa miesiące, które zmieniły Polskę: 05.04.04.06.1989”. Minister Ewa Polkowska zapowiedziała kolejne spotkanie rozwijające i popularyzujące projekt w Kancelarii Senatu jesienią 2014 r.

 

W dyskusji członkowie Rady wskazywali na nieustającą potrzebę szukania i gromadzenia pamiątek i archiwaliów, zwłaszcza w środowiskach lokalnych, na konieczność ich chronienia przed niszczeniem jako „niepotrzebnej nikomu makulatury”, na potrzebę  lepszego komunikowania się i przekazywania informacji o tym, co dzieje się w gminach i powiatach, na skuteczne sposoby docierania do prywatnych zbiorów, a przede wszystkim jak uatrakcyjnić ofertą edukacyjną dla młodzieży jak do niej szerzej dotrzeć ze zgromadzoną wiedzą, jak tworzyć szkolne archiwa przełomu czy lokalne biblioteki pamięci, w jaki sposób pobudzić inicjatywy na poziomie lokalnym i archiwalnym.  Zwrócono uwagę na uwzględnienie w projekcie zasobów archiwów kościelnych, społecznych i rodzinnych (prywatnych kolekcji) oraz postulowano pod adresem samej Rady, aby zaproponowała kryteria doboru materiałów archiwalnych do cyfrowego zapisu w „Archiwach Przełomu”.

 

Członkowie Rady Programowej otrzymali akty powołania, które wręczyli Szefowie Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu. Dokonano też wyboru przewodniczącego i sekretarza Rady – prof. dr hab. Andrzej Friszke przyjął funkcję Przewodniczącego Rady Programowej, a dr Inka Słodkowska Sekretarza Rady. W skład Rady Programowej weszli: Mecenas Michał BŁESZYŃSKI – specjalista w zakresie prawa autorskiego; Ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prof. dr hab. Andrzej FRISZKE – historyk, profesor nauk humanistycznych w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; senator Mieczysław GIL; Zbigniew GLUZA – współzałożyciel archiwów społecznych, prezes Fundacji Ośrodka KARTA; Agata KARWOWSKA-SOKOŁOWSKA - dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji  w Kancelarii Senatu; Maciej KLIMCZAK - podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; dr Tadeusz KRAWCZAKdyrektor Archiwum Akt Nowych; dr Anna KRZEMIŃSKA – specjalista w zakresie prawa archiwalnego, Archiwum Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk; Robert KUBAŚ – kierownik Archiwum Senatu, dr Janusz KULIGOWSKI – dyrektor Archiwum Prezydenta RP; dr Wojciech KULISIEWICZ - dyrektor Biblioteki Sejmowej; Jan LITYŃSKI – doradca Prezydenta RP; prof. dr hab. Jan MAJCHROWSKI – prawnik w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Karol MODZELEWSKI – historyk, profesor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk; prof. dr hab. Tomasz NAŁĘCZ – historyk, doradca Prezydenta RP; senator Ireneusz NIEWIAROWSKI; dr Ewa PERŁAKOWSKA – dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; senator Józef PINIOR; prof. dr hab. Wojciech POLAK - historyk, profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Konfliktów Politycznych Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. Henryk SAMSONOWICZ historyk, członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Kawaler Orderu Orła Białego; dr Irena SŁODKOWSKA – kierownik Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Grażyna STANISZEWSKA – radna Bielska-Białej, działaczka organizacji społecznych, działaczka opozycji w okresie PRL, od 1980 r. w „Solidarności”, uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu; prof. dr hab. Władysław STĘPNIAK – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego Programu UNESCO Memory of the World; senator Grażyna Anna SZTARK; Henryk WUJEC – doradca Prezydenta RP; Jan WYROWIŃSKI – Wicemarszałek Senatu.

 

Poleć znajomemu