Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 13 maja 2014

"Pamięć o drodze do wolności pomaga ją pielęgnować"

  |   Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Otwarcie wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Otwarcie wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Otwarcie wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Otwarcie wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Otwarcie wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Otwarcie wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Otwarcie wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Otwarcie wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Otwarcie wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Otwarcie wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim

Pamięć o naszej drodze do wolności pomaga tę wolność pielęgnować - napisał prezydent Bronisław Komorowski w liście do uczestników seminarium "Archiwum Przełomu 1989-1991", które odbyło się we wtorek w Pałacu Prezydenckim.

 

- Warto przywołać doświadczenia sprzed 25 lat, bo są one fundamentem dzisiejszej Polski, a jednocześnie mają wymiar uniwersalny - napisał Bronisław Komorowski w liście, który odczytał Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski.  - Historia o tym, jakie perspektywy otworzył polski przedsionek wolności jest pouczająca nie tylko dla nas samych - podkreślił prezydent.

 

Podczas obrad seminarium historyk prof. Andrzej Friszke powiedział, że zdolność budowania porozumień społecznych przez Polaków jest najistotniejszą rzeczą, dzięki której można odpowiedzieć na pytanie "dlaczego nam się udało, dlaczego było możliwe to przejście roku 1989 i 1990, i zbudowanie podstaw demokratycznego państwa. (...) To zdolność polska, nieoczywista jak wiemy z historii, do zgodnego w sumie, mimo różnych napięć współdziałania i podążania w jednym kierunku w oparciu o pewne zasady i w oparciu o wspólny cel. Dzięki temu udało się zbudować trwałe wartości i stabilne państwo - mówił prof. Friszke.

 

Zobacz także: List z okazji IV Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991” Odznaczenia dla zasłużonych w dokumentowaniu historii Seminarium poprzedziło wręczenie odznaczeń państwowych - dwóch Złotych i pięciu Srebrnych Krzyży Zasługi - dla polskich archiwistów, a także otwarcie wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim pt. „Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych”, przygotowaną we współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwów Państwowych, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Senatu i Stołecznej Estrady.


Projekt został przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Wystawę można oglądać zarówno przed Pałacem Prezydenckim od 13 maja do 8 czerwca, jak i w wersji elektronicznej na stronach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


Wystawa obejmuje ponad 200 dokumentów, fotografii i plakatów związanych z przełomowym rokiem 1989. Wystawa jest zorganizowana w taki sposób, by kompleksowo przedstawiała historię przemian – począwszy od opisu sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej Polski w latach 80. XX w., prezentacji przełomowych wydarzeń: wprowadzenia stanu wojennego, wizyty Jana Pawła II w roku 1987, strajków w roku 1988 oraz powstania Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w wyniku obrad Okrągłego Stołu. Kluczowym punktem wystawy jest prezentacja atmosfery i przebiegu kampanii wyborczej zarówno od strony opozycyjno-solidarnościowej, jak i koalicyjno-rządowej. Przywołane są plakaty wyborcze, ulotki, zdjęcia ze spotkań i wieców przedwyborczych, wreszcie relacje z przebiegu głosowania i jego wyników.

 

 

W godz. 10.00 - 16.00 w Kordegardzie, prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury, czynny był Archiwalny Punkt Konsultacyjny Archiwum Akt Nowych, w którym wszyscy zainteresowani mogli uzyskać profesjonalną opinię o przechowywanych w domach pamiątkach z okresu przełomu. Można było wykonać skan przyniesionych materiałów i przekazać je do Archiwum w formie oryginału lub kopii cyfrowych.

 

Projekt "Archiwa Przełomu 1989-1991" służy gromadzeniu różnorodnej dokumentacji tego okresu, zarówno oficjalnych dokumentów instytucji państwowych, jak i materiałów ówczesnej opozycji demokratycznej, w tym Solidarności, a także fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych, które w przyszłości mają stać się źródłem wiedzy o tamtych czasach. (inf. własna, PAP)

Poleć znajomemu