Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 8 listopada 2014

Konferencja w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”

  |   Konferencja „Nasi w Sejmie i w Senacie – Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat później” (fot. Archiwum Prezydenta RP) Konferencja „Nasi w Sejmie i w Senacie – Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat później” (fot. Archiwum Prezydenta RP) Konferencja „Nasi w Sejmie i w Senacie – Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat później” (fot. Archiwum Prezydenta RP) Konferencja „Nasi w Sejmie i w Senacie – Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat później” (fot. Archiwum Prezydenta RP)

W sobotę 8 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu spotkali się posłowie i senatorowie, którzy 25 lat temu utworzyli Obywatelski Klub Parlamentarny. Konferencję „Nasi w Sejmie i w Senacie – Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat później” zorganizowaną w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” otworzył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych posłów X kadencji Sejmu i senatorów I kadencji Senatu – członków OKP.

 

- Chcielibyśmy twórcom wolności złożyć hołd, gromadząc dla przyszłych pokoleń świadectwa okresu przełomu. Z tą myślą rozwijamy wspólny projekt Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP „Archiwa Przełomu 1989-1991” – podkreślali na wstępie spotkania szefowie obu urzędów: Ewa Polkowska z Kancelarii Senatu i Jacek Michałowski z  Kancelarii Prezydenta RP. Przedstawili oni założenia i plany na przyszłość projektu, którego początki sięgają pierwszych lat działania odrodzonego Senatu.

 

- Już wtedy mieliśmy świadomość wagi historycznych wydarzeń i dlatego podjęliśmy starania o zabezpieczenie wszelkiej dokumentacji źródłowej, niezbędnej dla badaczy najnowszej historii Polski i dla młodego pokolenia urodzonego w wolnej i demokratycznej Polsce – mówił minister Jacek Michałowski.

 

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP: minister Maciej Klimczak oraz doradcy Prezydenta RP Henryk Wujec i Jan Lityński.

 

Szefowie obu Kancelarii zwrócili się do członków Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego z apelem o włączenie się do projektu „Archiwa Przełomu”, o przekazywanie rodzinnych pamiątek i osobistych archiwaliów oraz zachęcali do spisywania wspomnień i relacji. W ten sposób przyczynią się oni do wzbogacenia zasobów, które są prezentowane na portalu: www.archiwaprzelomu.pl. Minister Ewa Polkowska poinformowała o rozbudowie strony internetowej projektu, która będzie także spełniała rolę platformy wiedzy historycznej, z dysputami historycznymi i aplikacją „Młody badacz”.

 

Słowa szacunku, uznania i pozdrowień od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przekazał uczestnikom konferencji Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta RP. Zwrócił on uwagę, że sobotnie spotkanie wpisuje się w obchody 25-lecia Wolności związane z wyborami 4 czerwca 1989 r. Zapowiedział, że rok 2015 będzie rokiem kolejnej ważnej rocznicy – 25-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego.

 

Uczestnicy konferencji debatowali o roli politycznej OKP w latach 1989-1991 i postsolidarnościowej scenie politycznej z początku lat dziewięćdziesiątych. Głos w dyskusji zabrali: dr Inka Słodkowska, dr Grzegorz Majchrzak, prof. Antoni Dudek i prof. Andrzej Friszke. We wspólnej debacie podsumowującej dwudziestopięciolecie OKP udział wzięli m.in.: Jerzy Dyner, Jerzy Stępień, Jacek Szymanderski i Henryk Wujec. Konferencję podsumował wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński.

 

Poleć znajomemu