Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 5 października 2012

Kolejni darczyńcy spośród Archiwów!

Do grona darczyńców Archiwów Przełomu dołączyli: Archiwum Państwowe w Częstochowie i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Archiwum Państwowe w Częstochowie przekazało następujące materiały:

  • Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie
  • Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie
  • Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
  • Liga Kobiet Polskich.
  • Wybory do Sejmu i Senatu PRL na terenie województwa częstochowskiego, 1989 r.

Archiwum Państwowe w Częstochowie poinformowało, że niniejszy materiał to dopiero pierwsza część zbiorów wytypowanych na potrzeby Archiwów Przełomu.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazało następujące materiały:

  • Fragmenty protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, z lat 1989-1990
  • Fragmenty protokołów z posiedzeń Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, 1989 r.
  • Manifestacje z udziałem środowiska akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Fotografie z wizyty Lecha Wałęsy w Auli Collegium Novum
  • Fotografie z wyborów przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego

Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP, dziękują za wsparcie Projektu zbiorami z zasobów Archiwum Państwowego w Częstochowie i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Kopie cyfrowe przekazanych dokumentów zostaną zamieszczone w katalogu zasobów on-line.

Poleć znajomemu