Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Archiwum Państwowe w Łodzi

 

Archiwum wytypowało z zasobu dokumenty związane z wyborami w latach 1989 – 1991:

 

- Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa miejskiego łódzkiego z wyborów przeprowadzonych w dniach 4 i 18 czerwca 1989 r. ,

- Akta komisji wyborczych na Prezydenta RP z terenu Łodzi i województwa łódzkiego z wyborów przeprowadzonych w dniach 25 listopada i 9 grudnia 1990 r.,

- Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu RP z terenu Łodzi i województwa łódzkiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r.,

- druki ulotne z wyborów w 1989 i 1991 r.  – Zbiór druków i pism ulotnych.

 

Ponadto w zbiorach Archiwum znajdują się akta partii politycznych (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej), wśród których pojedyncze

jednostki archiwalne z lat 1989 – 1991 dotyczą ówczesnej sytuacji politycznej, przygotowań do wyborów i obrad Okrągłego Stołu.

Poleć znajomemu