Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Archiwum Państwowe w Toruniu

 

Dysponuje licznymi zespołami archiwalnymi, odzwierciedlającymi czas przemian ustrojowych i społecznych w regionie Torunia. Archiwum przeprowadziło w AP w Toruniu i w Oddziale we Włocławku, wstępną kwerendę w wyniku której wyodrębniło poniższe zespoły:

 

  1.         1. Archiwum Państwowe w Toruniu:

 

- zespół nr 1055, Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Toruniu 1980 – 1989;

- zespół nr 984, Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu woj. toruńskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 04.06.1989;

- zespół nr 1030, Akta komisji wyborczych do rad miejskich i gminnych z terenu woj. toruńskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 27.05.1990;

- zespół nr 1907, Akta z wyborów na Prezydenta RP z terenu woj. toruńskiego przeprowadzonych w dn. 25.11 i 09.12.1990;

- zespół nr 997, Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Toruniu 1975 – 1989;

- zespół nr 998, Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży w Toruniu 1957 – 1990;

- zespół nr 972, Urząd Wojewódzki w Toruniu 1975 – 1998;

- zespół nr 971, Wojewódzka Rada Narodowa w Toruniu 1975 – 1998;

- zespół nr 1004, Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, Rada Wojewódzka w Toruniu 1982 – 1989;

- zespół nr 469, Toruńskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „Polchem” w Toruniu 1933 – 2004;

- zespół nr 1772, Zakład Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu 1958 – 1993;

- zespół nr 1507, Fabryka Obwodów Drukowanych „TORAL” Przedsiębiorstwo Państwowe w Toruniu 1958 – 1991;

- zespół nr 529, Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Toruniu 1945 – 1991;

- zespół nr 1465, Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego w Grudziądzu 1945 – 1996;

- zespół nr 1596, Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej Amator w Toruniu 1949 – 1996;

 - zespół nr 1648, Pomorskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Warma” w Grudziądzu 1948 – 2001;

- zespół nr 1742, Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Górnictwo Zakład Geofizyka Toruń 1962 – 1996.

 

2. Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku

 

      - zespól nr 464, Fabryka Lin i Drutu „Drutem” we Włocławku z lat 1949 – 1995;

- zespól nr 466, Zakłady Celulozowe – Papiernicze im. Juliana Marchlewskiego z lat 1945 – 1994;

- zespół nr 580, Kujawska fabryka Farb i Lakierów „Nobilem” we Włocławku z lat  1927 – 1993;

- zespól nr 668, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włocławku lat 1975 – 1990;

- zespól nr 671, Akta komisji wyborczych z wyborów do rad narodowych z terenu województwa włocławskiego przeprowadzonych w dn. 19.06.1988;

      - zespół nr 737, Wojewódzka Rada Narodowa we Włocławku z lat 1975 – 1990;

- zespół nr 755, Akta z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dn. 04.06 i 18.06.1989 r. na terenie województwa włocławskiego z 1989;

- zespól nr 848, Wojewódzki Komitet Stronnictwa Narodowego we Włocławku z lat 1975 – 1991;

- zespół nr 855, Akta komisji wyborczych z wyborów do rad gmin z terenu województwa włocławskiego przeprowadzonych w dn. 27.05.1990;

- zespół nr 926, Akta z wyborów do Sejmu i Senatu z terenu województwa włocławskiego przeprowadzonych w dn. 17.10.1991;

- zespół nr 931, Sejmik Samorządowy Województwa Włocławskiego we Włocławku z lat 1990 – 1998;

      - zespół nr 937, Urząd Wojewódzki we Włocławku z lat [1945] 1975 – 1998;

      - zespół nr 1065, Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Włocławku z lat 1975 – 1998;

      - zespół nr 1089, Wojewódzki Dom Kultury we Włocławku z lat 1975 – 1998 [1990].

 

Powyższe zespoły wymagać będą kolejnych kwerend w celu wyodrębnienia dokumentów ściśle związanych z Projektem.

Poleć znajomemu