Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Polska Akademia Nauk w Warszawie

 

Archiwum PAN w Warszawie dysponuje kilkoma spuściznami, w których mogą znajdować się materiały dotyczące przełomu lat 1989-1991. Są to spuścizny Janiny Zakrzewskiej i Aleksandra Gieysztora oraz ulotne materiały przekazane przez Wiesława Chrzanowskiego. W zespołach kancelaryjnych Polskiego Towarzystwa Historycznego i niektórych placówkach PAN również mogą znajdować się dokumenty związane z tą problematyką. Spuścizny w większości zaopatrzone są w inwentarze umożliwiające szybki dostęp do zawartości jednostek archiwalnych.

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie nie posiada materiałów, które w sposób całościowy odnosiłyby się do transformacji ustrojowej w Polsce w latach 1989-1991, natomiast w niektórych spuściznach, najczęściej nieopracowanych, mogą znajdować się dokumenty tego okresu ale wymaga to fachowej kwerendy archiwalnej.

Poleć znajomemu