Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Uniwersytet Jagielloński

 

Archiwum UJ dysponuje materiałami dotyczącymi demonstracji z udziałem studentów z 1989 r. – korespondencją oraz odpowiednimi protokołami posiedzeń Senatu Akademickiego oraz Konferencji Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. W protokołach Senatu podane SA także w formie krótkich wzmianek informacje na temat działalności NSZZ „Solidarność: UJ oraz komitetów obywatelskich. Archiwum dysponuje też pojedynczymi zdjęciami z pobytu Lecha Wałęsy w Auli Collegium Novum oraz z wyboru przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „S” Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1989 r.

Poleć znajomemu