Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Zasób Archiwum Prezydenta RP

 

W zasobie Archiwum Prezydenta RP znajdują się dwa podstawowe zespoły, w których przeprowadzono kwerendę do projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.
 
Z zespołu Kancelaria Rady Państwa (1947) 1952-1989 wytypowano materiały archiwalne z ostatnich lat funkcjonowania urzędu oraz podzespół Państwowa Komisja Wyborcza – wybory do Sejmu PRL i Senatu PRL z 4 i 18 czerwca 1989 r.
 
Z akt Kancelarii Prezydenta RP stanowiących od 1989 r. zespół otwarty, do projektu włączono dokumentację z pierwszych lat funkcjonowania urzędu.
 
Prezentowane poniżej materiały mają charakter przeglądowy, a forma ich prezentacji nie jest ostateczna.