Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Pismo Szefa Kancelarii Rady Państwa i Sekretarza PKW do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 29 maja 1989 r. w sprawie pomocy PKW przy obliczaniu wyników głosowania i wyników wyborów do Sejmu i Senatu – delegowanie do tych prac 30. osobowej grupy wraz z odpowiednim sprzętem obliczeniowym i odpowiedź Prezesa NBP z 31 maja 1989 r. – 1033/24 k. 20-21
 

Pliki do pobrania

Pismo Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej do Kierownika Zakładu Planowania Przestrzennego Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego UAM w sprawie udostępnienia wyników wyborów do Sejmu i Senatu – 1033/24 k. 63
 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu