Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Pismo Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP do Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wojewody Lubelskiego z 7 kwietnia dot. wyborów uzupełniających do Senatu RP – 1033/49 k. 5-10
 

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 7/90 Prezydenta RP z 3 kwietnia 1990 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu RP i notatka Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP dla Prezydenta RP z 2 kwietnia 1990 r. – 1033/49 k. 11-12, 16
 

Pliki do pobrania

Pismo Marszałka Senatu RP do Ministra Kazimierza Małeckiego - Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP z 30 marca 1990 r. dotyczące sugestii związanych z wyborami uzupełniającymi do Senatu w woj. lubelskim, by odbyły się jednocześnie z wyborami samorządowymi – 1033/49 k. 18
 

Pliki do pobrania

Kopia uchwały Senatu RP z 29 marca 1990 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu – 1033/49 k. 19
 

Pliki do pobrania

Plan pracy Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa lubelskiego – 1033/49 k. 24-25
 

Pliki do pobrania

Notatka o ustaleniach dokonanych w woj. lubelskim z 10 kwietnia 1990 r. – 1033/49 k. 37-40
 

Pliki do pobrania

Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej z 27 kwietnia 1990 r. dla wojewódzkiej i obwodowych komisji wyborczych w województwie lubelskim – 1033/49 k. 97-104
 

Pliki do pobrania

Zespół Rad Narodowych - notatka dla Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP z 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych i projektu preliminarza wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Senatu w woj. lubelskim, oraz notatka w sprawie zmian wydatków ujętych w preliminarzu wydatków z 18 maja 1990 r. – 1033/49 k. 119-134, 136-138
 

Pliki do pobrania

Protokół z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej z 27 kwietnia 1990 r. – 1033/49 k. 139-141
 

Pliki do pobrania

Protokół z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej z 22 maja 1990 r. – 1033/49 k . 150-151
 

Pliki do pobrania

Informacja z 18 maja 1990 r. o przebiegu prac wyborczych w woj. lubelskim – 1033/49 k. 153-156
 

Pliki do pobrania

Protokół z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej z 29 maja 1990 r. – 1033/49 k. 197-198
 

Pliki do pobrania

Protokół z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej z 12 czerwca 1990 r. – 1033/49 k. 215-216
 

Pliki do pobrania

Teleks Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie z 29 maja 1990 r. dot. ponownego głosowania w dniu 10 czerwca 1990 r. – 1033/49 k. 222
 

Pliki do pobrania

Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z Wyborów Uzupełniających do Senatu RP w dniu 27 maja 1990 r. oraz z głosowania ponownego w dniu 10 czerwca 1990 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa lubelskiego z 12 czerwca 1990 r. – 1033/49 k. 227-231
 

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 12 czerwca 1990 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Senatu RP przeprowadzonych dnia 10 czerwca 1990 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa lubelskiego – 1033/49 k. 232-235
 

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie z 12 maja 1990 r. dotyczące ponownego głosowania – 1033/49 k. 249
 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu