Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Pismo Marszałka Senatu PRL do Prezydenta PRL z 31 lipca 1989 r. przesyłające uchwałę z 28 lipca 1989 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu w związku z wygaśnięciem mandatu senatora Grzegorza Białkowskiego – 1033/46 k. 7-8
 

Pliki do pobrania

Kopia Zarządzenia Prezydenta PRL z 2 sierpnia 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu PRL – 1033/46 k. 6-6a
 

Pliki do pobrania

Notatka z 21 sierpnia 1989 r. w sprawie propozycji zorganizowania posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej, w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu w województwie piotrkowskim oraz pismo Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta PRL do Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Piotrkowie i Wojewody Piotrkowskiego z 7 sierpnia 1989 r. w powyższej sprawie– 1033/46 k. 5, 9-12
 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezydenta PRL z 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zmian w budżecie centralnym na 1989 r. oraz pismo do Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej informujące o zwiększeniu się dotacji ogólnej dla budżetu województwa na rok 1989 - 1033/46 k. 35-36
 

Pliki do pobrania

Protokół nr 13/89 z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 6 września 1989 r. – 1033/46 k. 42-45
 

Pliki do pobrania

Notatka Inspektora Państwowej Komisji Wyborczej o inspekcji przebiegu prac dot. wyborów uzupełniających do Senatu PRL w dniach 29-30 sierpnia 1989 r. – 1033/46 k. 46-49
 

Pliki do pobrania

Protokół nr 14/89 z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 20 września 1989 r. – 1033/46 k. 56-58
 

Pliki do pobrania

Biura Rad Narodowych - zlecenie dla Redaktora Naczelnego Wydawnictw Akcydensowych z 9 września 1989 r. na wykonanie druków wyborczych – 1033/46 k. 59
 

Pliki do pobrania

Protokół nr 15/89 z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 2 października 1989 r.– 1033/46 k. 61-63
 

Pliki do pobrania

Protokół nr 16/89 z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 10 października 1989 r. – 1033/46 k. 172-174
 

Pliki do pobrania

Kopia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Senatu PRL w dniu 8 października 1989 w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa piotrkowskiego z 10 października 1989 r. – 1033/46 k. 177-180
 

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 10 października 1989 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Senatu PRL przeprowadzonych dnia 8 października 1989 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa piotrowskiego – 1033/46 k.181-184
 

Pliki do pobrania

Obliczenia wyników głosowania – zestawienie z protokołu głosowania – 1033/46 k. 191

 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu