Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Notatka z 13 lipca 1990 r. dla Szef Kancelarii Prezydenta RP w sprawie zmiany w strukturze Kancelarii Prezydenta – 1033/58 k. 5
 

Pliki do pobrania

Pismo Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z 21 sierpnia 1990 r. informujące o utworzeniu na bazie Zespołu Rad Narodowych – Sekretariatu Państwowej Komisji Wyborczej – 1033/58 k. 6
 

Pliki do pobrania

Sprawozdanie Sekretariatu Państwowej Komisji Wyborczej – poprzednio Zespołu Rad Narodowych z 10 października 1990 r. z działalności od 1 sierpnia 1989 r. do chwili obecnej – 1033/58 k. 10-16
 

Pliki do pobrania

Pismo Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP do Prezesa Rady Ministrów z 5 czerwca 1991 r. przesyłające zarządzenie Prezydenta RP z 4 czerwca 1991 r. w sprawie postępowania z dokumentacja z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu RP w 1989 r. o ogłoszenie w „Monitorze Polskim” – 1033/58 k. 30 -32
 

Pliki do pobrania

Notatka Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP dla Prezydenta RP z 31 maja 1991 r. w sprawie potrzeby wydania zarządzenia o postępowaniu z dokumentacją z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 1989 r. – 1033/58 k. 33-36
 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu