Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Notatka Biura Rad Narodowych z 19 kwietnia 1989 r. w sprawie pytań dotyczących ordynacji wyborczej zgłoszonych do redakcji „Rzeczypospolitej” oraz „Gazety Robotniczej” we Wrocławiu i odpowiedź – opinia Biura Prawnego KRP – 1033/42 t. 1 k. 15-17, 19-21
 

Pliki do pobrania

Wyjaśnienia Biura Prawnego Kancelarii Rady Państwa dotyczące prawa zgłaszania kandydatów na posłów przez Patriotyczny Ruchu Odrodzenia Narodowego – 1033/42 t. 1 k. 22-23
 

Pliki do pobrania

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z 19 czerwca 1989 r. dotyczące kandydowania w innym okręgu wyborczym niż miejsce zamieszkania – 1033/42 t. 1 k. 78
 

Pliki do pobrania

Wyjaśnienia Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej z 22 maja 1989 r. dotyczące zasad powoływania przedstawicieli strony opozycyjno-solidarnościowej w skład obwodowych komisji wyborczych w jednostkach wojskowych – 1033/42 t. 1 k. 112
 

Pliki do pobrania

Protest Prezesa Naczelnej Rady Spółdzielczej z 16 maja 1989 r. do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej na decyzję pozbawiającą Naczelną Radę Spółdzielczą oraz centralne i wojewódzkie związki spółdzielcze prawa do zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów oraz odpowiedź PKW z 23 maja 1989 r. – 1033/42 t. 1 k. 130-132
 

Pliki do pobrania

Teleks Biura Rad Narodowych z 20 maja 1989 r. dot. kwestii desygnowania przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego”Solidarność” do komisji obwodowych w obwodach wojskowych i MSW oraz przekazywania wyników głosowania w tych obwodach 1033/42 t. 1 k. 140-141
 

Pliki do pobrania

Pismo Biura Wyborczego Komitetu Obywatelskiego ”Solidarność” do Rady Państwa z 8 maja 1989 r. w sprawie składów komisji wyborczych – 1033/42 t. 1 k. 215
 

Pliki do pobrania

Teleks Przewodniczącego Komisji Wyborczej w Nowym Sączu do Państwowej Komisji Wyborczej z 12 maja 1989 r. w sprawie kontroli przestrzegania zasad prawa wyborczego w trakcie głosowania w jednostkach wojskowych i prowadzenia akcji wyborczej w tych jednostkach oraz wyjaśnienia PKW z 16 maja 1989 r. – 1033/42 t. 1 k. 265-266
 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu