31.12.2001
Orędzie noworoczne Prezydenta RP
31.12.2001
Depesza kondolencyjna Prezydenta RP do Prezydenta Peru
30.12.2001
Prezydent RP podpisał ustawy okołobudżetowe
29.12.2001
Prezydent RP podpisał ustawy
24.12.2001
Życzenia świąteczne
24.12.2001
Spotkanie wigilijne Prezydenta RP w pensjonacie socjalnym "Nazaret"
21.12.2001
KOMUNIKAT w sprawie zastosowania przez Prezydenta RP prawa łaski
21.12.2001
Spotkanie Prezydenta RP z premierem
20.12.2001
Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustaw dot. kodeksów karnych
20.12.2001
Wigilijne spotkanie Prezydenta RP z żołnierzami Wojska Polskiego
19.12.2001
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim
19.12.2001
Spotkanie Prezydenta RP z członkami Komisji ds. Reformy Prawa Karnego
19.12.2001
Przekazanie Prezydentowi RP Światła Pokoju
18.12.2001
Nominacje sędziowskie w Pałacu Prezydenckim
18.12.2001
KOMUNIKAT w sprawie zastosowania przez Prezydenta RP prawa łaski