19.12.2002
Odznaczenia
19.12.2002
Udział Prezydenta RP w iluminacji Kościoła Seminaryjnego
19.12.2002
Posiedzenie Rady Gabinetowej pod przewodnictwem Prezydenta RP
18.12.2002
Odznaczenie w Pałacu Prezydenckim
18.12.2002
Nominacje sędziowskie w Pałacu Prezydenckim
18.12.2002
Prezydent RP zastosował prawo łaski
18.12.2002
Rozmowa telefoniczna Prezydenta RP z Prezydentem Ukrainy
18.12.2002
Rozmowa telefoniczna Prezydenta RP z Prezydentem Ukrainy
18.12.2002
Spotkanie Prezydenta RP z członkami Komitetu Polsko-Litewskiego
18.12.2002
Udział Prezydenta RP w wigilijnym spotkaniu z Polską Radą Biznesu
17.12.2002
Prezydent RP skierował ustawę o portach do Trybunału Konstytucyjnego
17.12.2002
Przekazanie "Światełka Betlejemskiego"
16.12.2002
Wizyta Prezydenta RP w Libanie
16.12.2002
Prezydent RP podpisał ustawy
15.12.2002
Wizyta robocza Prezydenta RP w Syryjskiej Republice Arabskiej