14.12.2002
List Prezydenta RP do premiera Danii
14.12.2002
Rozmowa Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z Günterem Verheugenem
14.12.2002
Spotkanie Prezydenta RP z premierem po zakończeniu Szczytu w Kopenhadze
13.12.2002
Spotkanie Minister Barbary Labudy z młodzieżą
13.12.2002
Prezydent RP podpisał ustawę
12.12.2002
Prezydent RP podpisał ustawy
12.12.2002
Spotkanie Prezydenta RP z Prezesem Rady Ministrów
11.12.2002
Prezydent RP wręczył Order Orła Białego prof. Bronisławowi Geremkowi
10.12.2002
Prezydent RP podpisał ustawy
10.12.2002
Nagrody Prezydenta RP za twórczość i działalność artystyczną dla dzieci i młodzieży
10.12.2002
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim
10.12.2002
Spotkanie Prezydenta RP z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich
09.12.2002
Odznaczenia dla osób zasłużonych dla budownictwa
09.12.2002
Odznaczenia z okazji 50-lecia Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Prezydenckim
09.12.2002
Udział Prezydenta RP w uroczystości otwarcia jubileuszowej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN