31.12.2003
Rozmowa telefoniczna Prezydenta RP z Prezydentem Ukrainy
31.12.2003
Rozmowa telefoniczna Prezydenta RP z Prezydentem Austrii
31.12.2003
Orędzie noworoczne Prezydenta RP
30.12.2003
Depesza kondolencyjna Prezydenta RP do Prezydenta Bułgarii
29.12.2003
Prezydent RP zastosował prawo łaski
29.12.2003
Prezydent RP podpisał ustawę
29.12.2003
Prezydent RP podpisał ustawy
29.12.2003
Prezydent RP wręczył nominacje sędziowskie
26.12.2003
Depesza kondolencyjna Prezydenta RP do Prezydenta Islamskiej Republiki Iranu
24.12.2003
Udział Prezydenta RP i Małżonki w spotkaniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia
24.12.2003
Rozmowa telefoniczna Prezydenta RP z Prezydentem Albanii
24.12.2003
Prezydent RP podpisał ustawy
23.12.2003
Prezydent RP podpisał ustawy
23.12.2003
Konferencja prasowa Prezydenta RP
23.12.2003
Spotkanie Prezydenta RP z Prezesem IPN