15.12.2003
Przekazanie Prezydentowi RP „Światełka Betlejemskiego”
14.12.2003
Rozmowa telefoniczna Prezydenta RP z Prezydentem USA
14.12.2003
Oświadczenie Prezydenta RP
13.12.2003
Spotkanie Prezydenta RP z Premierem
13.12.2003
Konferencja prasowa Prezydenta RP
13.12.2003
Depesza kondolencyjna Prezydenta RP do Prezydenta Republiki Azerbejdżanu
12.12.2003
Spotkanie Prezydenta RP z Premierem
11.12.2003
Wizyta robocza Prezydenta RP w Niemczech
11.12.2003
Wręczenie orderów państwowych w Belwederze
10.12.2003
Rozmowa telefoniczna Prezydenta RP z Komisarzem Verheugenem
10.12.2003
Odznaczenia dla zasłużonych działaczy samorządu adwokackiego
09.12.2003
Udział Prezydenta RP w obchodach 25-lecia prac na rzecz odbudowy zabytków Krakowa
09.12.2003
Rozmowa telefoniczna Prezydenta RP z Günterem Verheugenem
08.12.2003
Prezydent RP podpisał ustawy
08.12.2003
Mikołajki w Pałacu Prezydenckim