15.12.2004
Komunikat BIKS
14.12.2004
Przekazanie Prezydentowi RP „Światełka Betlejemskiego”
14.12.2004
Nagroda Prezydenta RP za Twórczość dla Dzieci i Młodzieży „Sztuka Młodym”
14.12.2004
Prezydent RP podpisał ustawę
13.12.2004
Udział Prezydenta RP w konferencji „O naprawie Rzeczpospolitej”
13.12.2004
Uroczystość powołania członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
13.12.2004
Prezydent RP podpisał ustawy
10.12.2004
Spotkanie Prezydenta RP z Honorowym Prezydentem MKOl
10.12.2004
Wizyta robocza Prezydenta Republiki Austrii w Polsce
09.12.2004
Udział Prezydenta RP w Strategicznej Grze Obronnej „Kierownictwo 2004”
09.12.2004
Telekonferencja Prezydenta RP z Prezydentem USA G.W.Bushem oraz Prezydentem Litwy V.Adamkusem
09.12.2004
Prezydent RP podpisał zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
08.12.2004
Wizyta oficjalna Prezydenta RP z Małżonką w Republice Czeskiej – dzień drugi
06.12.2004
Udział Prezydenta RP w trzecim spotkaniu ukraińskiego „Okrągłego Stołu”
06.12.2004
Prezentacja raportu UNDP „W trosce o pracę”