Przyjechał Pan do Gdańska, by spotkać się z Kanclerzem Niemiec. Dzisiaj szczyt rządowy polsko-niemiecki. Jak pan ocenia stosunki polsko-niemieckie?

Czy ten szczyt może być jakimś przełomowym momentem w stosunkach polsko-niemieckich?

Kanclerz Niemiec powiedział wczoraj, że Polska powinna być jak najszybciej w UE. Ale jak to mówią politycy, konkretnej daty nie podał. Czy wieczorem z Panem rozmawiał na ten temat?

A Pana zdaniem, Panie prezydencie, kiedy wstąpimy do Unii Europejskiej?

Pozostańmy jeszcze przy tematyce międzynarodowej. Tydzień temu na szczycie NATO w Waszyngtonie w oficjalnym przemówieniu powiedział Pan, że oto spełniają się ideały "Solidarności". Panu są bliskie te ideały?

Panie prezydencie, ale tak od razu, od sierpnia 1980 roku były Panu bliskie te ideały?

Panie prezydencie powróćmy do polskiej rzeczywistości. Po oskarżeniu premiera Jerzego Buzka posłowie KPN - Ojczyzna zarzucają współpracę ze służbami specjalnymi PRL m.in. Leszkowi Millerowi i Włodzimierzowi Cimoszewiczowi oraz Jerzemu Osiatyńskiemu. Co pan myśli o tych oskarżenich i o przebiegu lustracji w Polsce.

Czyli samej idei lustracji Pan nie neguje?

Nie obawia się Pan, że to może doprowadzić do jakiegoś kryzysu w naszym kraju ?

A rozważnie to znaczy jak politycy się powinni zachowywać?

"Trybuna" w jednej z publikacji twierdziła, że w trakcie formowania rządu zwracał Pan uwagę Jerzemu Buzkowi, że wobec 7 osób, które mają wejść do tego rządu służby specjalne mają jakieś zastrzeżenia.

Do współpracy ze służbami specjalnymi przyznało się dwóch wysokich urzędników z Pana otoczenia. Pan we wcześniejszych wypowiedziach twierdził, że nie ma powodów do ich dymisji. Dlaczego Pan tak uważa?

Nie obawia się Pan zarzutu, że ktoś powie, że prezydent Kwaśniewski otacza się byłymi agentami?

Panie prezydencie, jak ocenia Pan rząd premiera Jerzego Buzka? Dobrze pracuje, źle pracuje, średnio?

A które z ugrupowań politycznych jest Panu najbliższe?

SLD jest Panu bliski, ale czy bliski jest Panu pomysł trzech parlamentarzystów Sojuszu, którzy chcą jechać do Jugosławii?

Gdyby był Pan szefem klubu parlamentarnego SLD, to nie popierałby Pan tej inicjatywy?

Czy wypełnił Pan już zeznanie podatkowe panie prezydencie?

Na zakończenie zapytam czy będzie Pan kandydował w przyszłym roku w wyborach prezydenckich na drugą kadencję?

Ale decyzja jest bardziej na "tak" czy na "nie"?

rozmawiał Jerzy Rembalski