Polskie Radio - Co wynika z wczorajszej Pana rozmowy z premierem Jerzym Buzkiem?

PR - Jaka jest pańska ocena sytuacji w kraju? Blokady przez prawie dwa tygodnie - całe szczęście, że wczoraj zawieszone, strajkują lekarze anestezjolodzy, zapowiedź strajku zbrojeniówki?

PR- Czyli odpowiedzialność ponosi nie tylko rząd premiera Buzka.

PR - Czy jest to zapowiedź, że prezydent włączy się w rozwiązywanie tych problemów?

PR - Polska wieś wymaga głębokiej reformy, ale na to potrzeba bardzo dużych pieniędzy, mówi się wręcz o bilionach złotych, tych pieniędzy nie ma.

PR - Całe szczęście panie prezydencie, że rozmowy trwają i rysuje się szansa porozumienia. Natomiast strajkują lekarze anestezjolodzy. Na 19 lutego jest zapowiadany strajk generalny.

PR - Jutro okrągła rocznica bardzo ważnej daty - rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu?