Jeśli nie Unia to co?

Dzisiaj na uroczystym koncercie z okazji "Dnia Polskiego" na MTP wręczy Pan Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP. Jak narodziła się ta inicjatywa i jakie cele stawia Pan Prezydent przed tą nagrodą?

Jakie kryteria decydują o wyborze laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta i jakie efekty uzyskują laureaci tej nagrody?

Dlaczego nagrody wręczane są właśnie w Poznaniu?

Czy Polska gospodarka zyska czy straci na naszym włączeniu do Unii Europejskiej?

Jak Pan prezydent ocenia stan naszych negocjacji z Unią Europejską?

Jakie działania podejmuje prezydent, aby wyznaczony moment wejścia Polski do Unii Europejskiej został dotrzymany?

Coraz częściej daje się słyszeć obawy, że Polska będzie w Unii Europejskiej członkiem drugiej kategorii. Czy takie niebezpieczeństwo rzeczywiście istnieje?

Poparcie dla integracji z Unią Europejską jednak spada. Czy Pan prezydent nie obawia się, że w końcu, gdy dojdzie do głosowania w referendum, to społeczeństwo może się opowiedzieć przeciwko naszemu wejściu do Unii?

Niezależnie od konieczności rozwijania kontaktów gospodarczych i politycznych z krajami Europy Zachodniej potrzebna jest aktywność Polski w kontaktach z naszymi sąsiadami ze Wschodu.

Powinniśmy inwestować na Wschodzie a jednocześnie potrzebujemy inwestycji. Pojawiają się jednak coraz liczniejsze głosy, że kapitał zagraniczny biorący udział w prywatyzacji zagraża naszej suwerenności gospodarczej. Czy zdaniem Pana prezydenta kapitał zagraniczny jest dla nas szansą czy zagrożeniem?

Kością niezgody w koalicji AWS-UW były sprawy polityczne, ale także gospodarcze, między innymi reforma podatków i zmiany w kodeksie pracy.

Czy w Poznaniu można zorganizować Expo?
Prezydent RP:
Wystarczy pojechać do Hanoweru i zobaczyć wystawę. Odpowiedź nasuwa się bardzo szybko. Oczywiście, że można będzie, lecz nie dzisiaj i nie jutro. Realizm nakazuje wiedzieć jaką długą drogę trzeba do tego przejść. To jest ogromny wysiłek, kilkanaście lat pracy i miliardy dolarów. Ale marzenia trzeba mieć. I powinniśmy starać się je realizować. Wierzę, że kiedyś będzie w Polsce, może w Poznaniu, Światowa Wystawa Expo ..... i Olimpiada .... .