Panie Prezydencie, Polska stając się pełnoprawnym członkiem Sojuszu z jednej strony uzyskała gwarancję Sojuszu, a z drugiej podjęła się wielu zobowiązań. Proszę powiedzieć jak po roku ocenia Pan Prezydent wywiązywanie się Polski z tych zobowiązań?

To jest Pańska ocena, a ocena polityków, dowódców natowskich z którymi Pan się spotyka, czy ona się pokrywa z pańską opinią, jaka jest Polska jako sojusznik ich oczyma?

Panie Prezydencie na co Pana zdaniem powinni zwracać uwagę politycy jeśli chodzi o naszą przyszłą pozycję w NATO?

W którym punkcie Pańskim zdaniem najtrudniej będzie Polsce dostosować się do wymogów Sojuszu?

Panie Prezydencie jest Pan zdecydowanym rzecznikiem poszerzenia państw członkowskich NATO, co Pana zdaniem zyskała by Polska gdyby Słowacja i Litwa były członkami Paktu?

Istnieją Państwa, które nie mają takiej perspektywy wejścia do NATO, przynajmniej w dającym się przewidzieć czasie jak głównie Ukraina którą się Pan tak bardzo zajmuje. Czy nie sądzi Pan że współpraca wojskowa z Ukrainą to jest to co Polska w jeszcze większym stopniu powinna czynić?

Panie Prezydencie w Szczecinie słuchają nas generałowie Korpusu Północ-Wschód, pamiętają pańską wizytę we wrześniu, chcielibyśmy zapytać co Pan Prezydent chciałby im przekazać?