We wszystkich gazetach, we wszystkich dziennikach radiowych mówimy dziś o śmierci legendarnego kuriera, Jana Karskiego. W maju, podczas ostatniej wizyt w Polsce, był w pałacu Prezydenckim. Rozmawiał Pan z Janem Karskim.

Po wizycie w Moskwie powiedział Pan, że za długo jest politykiem, aby łatwo używać słowa przełom, ale wydaje się, że lody zostały przełamane. Czy powstało nowe określenie w polskiej polityce zagranicznej wobec Rosji, odlodzenie?

Panie Prezydencie, wszystkie gazety relacjonowały przebieg wizyty Pana Prezydenta w Moskwie. Nie zabrakło też i kontrowersji. Kontrowersje te dotyczą przede wszystkim gazociągu, który ma omijać Ukrainę. Jak to właściwie jest ?

Strona ukraińska wyraziła jednak zaniepokojenie z tego powodu.

Jakim człowiekiem jest prezydent Putin?

Zaprosił Pan prezydenta Putina do odwiedzenia Polski, ale kiedy to nastąpi?

Rosja pogodziła się już z faktem, że Polska jest członkiem NATO?

Tego rodzaju komentarze pojawiły się miedzy innymi w niemieckiej prasie.

W różnych wypowiedziach różnych zachodnich polityków padają różne daty naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. Jedni mówią 2005, inni 2006, Włosi powiedzieli, że nawet 2002.

Ale dla Polski bardzo ważny jest właśnie kalendarz, a tego ciągle brakuje. Mówi się, że Francja chce zaostrzyć nawet kryteria ekonomiczne.

Panie Prezydencie, jak ocenia Pan polskie prace przystosowawcze?

A o wyniki referendum w Polsce Pan się nie boi?

Panie Prezydencie, często teraz podróżuje Pan po kraju, jak Pan ocenia klimat polityczny i nastroje społeczne?

Dziś bardzo ważne posiedzenie rządu. Rząd zajmie się budżetem na przyszły rok. Czy według Pana wstępne założenia budżetu przygotowane przez ministra finansów są realistyczne czy zapowiadają rozwój ekonomiczny kraju czy jedynie jego przetrwanie, jak określają niektórzy komentatorzy.

W każdym bądź razie musi Pan Prezydent podpisać budżet, a jeśli ten nie będzie uchwalony w terminie, to może Pan, ale nie musi, rozwiązać parlament.

Ale na razie rząd mniejszościowy działa chyba stanowczo i sprawnie. Takie są oceny. A jak Pan ocenia pracę rządu?

Boimy się o własne bezpieczeństwo, rośnie wskaźnik przestępstw. Wczoraj posłowie pokłócili się o projekt poszerzenia uprawnień operacyjnych policji. Co Pan sądzi o tych uprawnieniach? Pierwsze czytanie, wprawdzie, ale awantura była.

Minister spraw wewnętrznych, Marek Biernacki, powiedział, że kontrolę nad tym oddaje się sądom. Nie ma więc realnego zagrożenia, o czym pisze prasa, czy rzeczywiście grozi nam totalitarne państwo.

Co Pana zdaniem stało się tak naprawdę w Warszawie, przez to rozsypała się koalicja AWS - Unia Wolności. Teraz czekamy na wybory. Jaki jest Pana komentarz do tego ?

Dziś w Sejmie głosowanie nad podatkiem VAT w rolnictwie. Czy jest Pan za tym, żeby ten podatek wynosił 3% tak jak chce i Unia i AWS, czy też 0 - taką stawkę proponują kluby SLD i PSL.

Czy ma Pan już przygotowany sprzęt taternicki? Czy ćwiczy Pan?

Dziękujemy za rozmowę.