Gościem specjalnego programu Puls Trójki jest dzisiaj Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry Panie Prezydencie

Oficjalny komunikat brzmi tak: Prezydent RP spotka się z pracodawcami oraz z przedstawicielami pracowniczych organizacji i środowisk zawodowych z okazji 1 maja, co się kryje za tym suchym komunikatem Panie Prezydencie?

Przedsiębiorcy proszą Pana Prezydenta żeby byli zaproszeni?

Niektórzy prosto z pochodu tu przyjdą?

Czym teraz jest święto pracy - 1 maja Panie Prezydencie?

Powiedział Pan, że jest to refleksja nad pracą, nad warunkami w jakich żyją ludzie. Jak Pan Prezydent ocenia warunki. w których my, Polac,y żyjemy?

Panie Prezydencie zostańmy przy wyzwaniu dla prezydenta

A chciałby Pan?

Co Pan by zrobił gdyby Pan miał takie instrumenty?

Bardziej konkretnie, gdyby Pan wskazał instrument prawny, który Panu jest potrzebny jako prezydentowi?

Jak często Pan się spotyka z panem premierem, żeby porozmawiać o takich sprawach?

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz w wywiadach wspomina że kiedy był premierem spotykał się z Panem jako prezydentem co tydzień, teraz takich spotkań nie ma

Ale głównie listownie panowie porozumiewają się

Ale były takie rozmowy, premier po prostu odmówił?

Ale jak Pan określiłby współpracę z premierem Buzkiem, czy Polska jest już przygotowana do tego, że prezydent jest z innej opcji politycznej, premier z innej opcji politycznej, czy nadal uczymy się jako Polacy?

Czy siada Pan tak czasami z premierem Buzkiem, czy z innymi politykami z rządu czy bywają jakieś spotkanie mniej formalne, mniej oficjalne?

Panie Prezydencie teraz kilka opinii na Pana temat. Parę dni temu w dzienniku Rzeczpospolita ukazała się analiza Pana kadencji, opinie różnych polityków. Szybko je przytoczę, a Pan Prezydent ustosunkuje się do nich.

Czy właśnie dlatego, że krytykowany był prezydent Lech Wałęsa Pan obawia się tej wyrazistości?

Bardzo się Pan temperuje?

A ile lat możemy tej zgody poszukiwać ?

Ale z Unią Europejską chętnie Pan przyspiesza i krytykuje rząd.

Jakie to były akty

Gdyby Pan nie zareagował ostro to co by się działo?

Czy nie obawia się Pan, że zwłaszcza w kampanii prezydenckiej gdzie mówi się różne słowa kandydaci zarzucą Panu, że Pan dbał głównie o stosunki Polski z Rosją?

Dalsze opinie o Panu - były prezydent Lech Wałęsa mówi tak: Aleksander nie ma pomysłu, co zrobić, by w Polsce było lepiej. Przyjął więc postawę - rolę obserwatora i czepia się szczegółów.

Wiceprzewodniczący AWS Jacek Rybicki mówi: "Aleksander Kwaśniewski mniej dbał o dobre sprawowanie władzy, a bardziej o własny wizerunek, wykorzystując do tego sprawdzone chwyty np. działalność charytatywną żony.

I obrażają Pana sformułowania, że są to sprawdzone chwyty?

A jak Pan odpiera takie opinie, że gdyby Pana żona zdecydowałaby się kandydować na prezydenta RP to byłaby najpoważniejszym Pana kontrkandydatem?

A czy ci, którzy zgadzają się kandydować nie mają zdrowego rozsądku?

Czyli z uśmiechem Pan to traktuje?

Ale czy Pana żona jakoś wpływa na Pana decyzje, np. kogo odznaczać?

Zostańmy na chwilę przy odznaczeniach. Jak Pan wie, zarzucają Panu, że strasznie rozdaje Pan te różne odznaczenia, że już setki tysięcy odznaczeń Pan rozdał.

Panie Prezydencie, Rzeczpospolita podała, że do końca 1999 roku odznaczył Pan 249 019 osób.

Gazeta Wyborcza przypomniała, że w 1997 roku po wyborach odznaczył pan byłych wojewodów oraz byłych parlamentarzystów, którzy nie otrzymali ponownie mandatów, chodzi oczywiście o SLD.

Z każdego klubu?

Porozmawiajmy teraz chwilę o sądach i o Panu jako świadku. Liderzy SLD wytoczyli tygodnikowi Wprost proces w związku z publikacjami o majątku SdRP, Pan przez sąd został powołany na świadka. Powinien był Pan się stawić 27 kwietnia w sądzie okręgowym w Warszawie. Tak się jednak nie stało. Minister Kalisz powiedział, że Prezydent nie powinien zeznawać w postępowaniu cywilnym.

Poseł Zbigniew Wawek z AWS przedstawił dziennikarzom projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego i prawnego, aby "ułatwić prezydentowi zeznawanie w charakterze świadka przed sądem. Do kodeksu powinny być wprowadzone paragrafy, w przypadku, gdy świadkiem ma być prezydent RP, sąd zwraca się do niego o wyznaczenie miejsca i czasu przesłuchania" Poseł chciałby również Panu przesłać ten projekt i ma nadzieję, że Pan ten projekt przedstawi jako prezydencki projekt ustawy.

Gdyby według wykładni TK okazało się, że może Pan być świadkiem czy chciałby Pan zeznawać w procesie SLD przeciwko tygodnikowi Wprost?

Kiedy, Pana zdaniem zamkną, się wszystkie publikacje dotyczące majątku SdRP?

I porozmawiajmy troszkę o lustracji. Jak Pan Prezydent patrzy na Instytut Pamięci Narodowej, którego nie ma? Czy popiera Pan propozycję SLD, żeby Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu została wyłączona spod IPN i przeszła pod Prokuratora Generalnego?

Czy Pana zdanie w ogóle powstanie IPN?

A co z Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Nikt się nie spodziewał, że tutaj też będą problemy.

Porozmawiajmy o kampanii prezydenckiej, a właściwie o ustawie o wyborze prezydenta. W piątek uchwalono ustawę, która trafiła już do Pana Prezydenta do podpisu?

Czy to, że ograniczono cegiełki do 10% ogólnego limitu na kampanię to dobrze, Panie Prezydencie?

To, że zmniejszono ogólny limit wydatków na kampanię do 12 milionów złotych to dobrze?

Ile Pan przeznaczy na kampanię.

Czy Pana zdaniem powinno być potem dokładne rozliczenie kandydatów i komitetów wyborczych, czy powinno być tak, że PKW przedstawi biegłych, którzy będą kontrolować stany kont?

Czy ma Pan ułatwione zadanie przez to, że jest Pan już prezydentem?

Z Pana strony żadnych bójek nie będzie?

Od kogo Pan słyszał?

A jednym słowem, jaka będzie Pańska kampania?

Dziękujemy za rozmowę Panie Prezydencie.