Panie Prezydencie czy stanie Pan w obronie Nigeryjki, która ma być ukamienowana. Jest oskarżona o cudzołóstwo. Czy będzie Pan jej bronił albo prosił o ułaskawienie prezydenta Nigerii?

A czy Prezydent Aleksander Kwaśniewski włączy się w mediację między Watykanem a Rosją?

Prezydent Putin jest zainteresowany?

A czy rozmawiali Panowie o uporze patriarchy. Patriarcha ostatnio po modlitwie Ojca Świętego powiedział, że jest to agresja.

Chciałam Panu Prezydentowi zacytować co prymas Glemp powiedział na temat ewentualnej mediacji Pana Prezydenta - "niewątpliwie Pan Prezydent jest tym, który znając bezpośrednio prezydenta Rosji, znając uwarunkowania jakie tam są, rzeczywiście może wpłynąć na pokojowe i przyjacielskie układanie się stosunków między sąsiadami.

Pomóc Pan nie może Panie Prezydencie, tylko może pomóc tej wizycie prezydent Putin, który jak Pan mówił chce i wszystko od niego zależy.

Ostatnio widzieliśmy dwóch dumnych Polaków w Parlamencie - to wicepremier Marek Belka i Prezes NBP Leszek Balcerowicz. Kto wygrał pojedynek Panie Prezydencie?

To był pojedynek na słowa.

A po której stronie Pan jest?

A to jest tak, że właściwie to co się działo w zeszłym tygodniu w Sejmie to wyglądało tak jakby ruch robotniczo - chłopski ruszył na prezesa NBP.

Dobrze, ale RPP jest w klinczu, jest uchwała, która jak mówi premier Leszek Miller jest przestrogą i materiałem do przemyśleń dla RPP. Premier powiada również, że teraz RPP powinna wziąć pod uwagę, że nie tylko rząd mówi - obniżyć stopy, ale również Sejm.

Ale to była opinia elegancka, bez przesady, ja czytałam tę opinię - była merytoryczna.

No tak, ale konstrukcją programu gospodarczego nie może być obniżenie tylko stóp procentowych.

Nie chcę być adwokatem niczyim.

b>Dobrze, ale premier mówi, że RPP to jest ciało polityczne, że działa politycznie, nie merytorycznie, itd.

To było z taką intencją wiadomo jaką.

No tak, ale trzeba stworzyć nowe miejsca pracy, żeby ci absolwenci mieli gdzie pracować.

No dobrze, ale jeżeli w efekcie się okaże, że RPP nie obniży stóp procentowych, czy Pan Prezydent będzie obarczał Radę, czy będzie ustawa nowelizująca?

Czy warto było, Panie Prezydencie, manipulować przy ustawie lustracyjnej, wyłączyć pracowników wywiadu, kontrwywiadu spod lustracji?

Ale Panie Prezydencie - uśmiercą lustrację. Doskonale Pan wie, że kontrwywiad, wywiad zajmował się tym, co robi paryska "Kultura", emigracja itd.

...ale jest nierówność, bo niektórzy byli oceniani inaczej, a teraz ci będą oceniani inaczej.

Ale niektórzy mieli pomieszane obowiązki.

Kto Panu, Panie Prezydencie, powiedział, że nie?

Były minister spraw wewnętrznych Kiszczak?

A ci, którzy są po przeciwnej stronie, po prawicy, to są przeciwni temu...

Na przykład pan Krzysztof Kozłowski uważa, że to jest zniszczenie lustracji.

Czy podziękuje Pan panu Lepperowi za to, że poparł tę ustawę, bo właśnie dzięki głosom Samoobrony ustawa została poparta?

A co Pan powie na słowa A. Leppera, który mówił do Leszka Balcerowicza: Niechlubny ojcze Samoobrony, czy stoi Pan za aferą FOZZ i czy jest w nią umaczany jaśnie nam panujący Aleksander Kwaśniewski?

A nie dziwi się Pan Leszkowi Millerowi, premierowi Polski, który się spotyka z przewodniczącym Lepperem po tym, jak padły oskarżenia na polityków i rządowych, i opozycyjnych?

A Prezydent potrafiłby odmówić?

A czy można prowadzić debatę z PSL, które ma co chwilę inne zdanie co do Unii Europejskiej? Wierzy Pan, że PSL poprze rząd tak naprawdę w sprawie UE?

Między Pękiem i ...

Już jest oprotestowywany. Dziękuję bardzo, Radio ZET gościło dzisiaj u Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.