Panie Prezydencie, ten świąteczny stół na wsi jest coraz uboższy, do wielu rodzin na stałe zajrzała bieda, dochody z rolnictwa spadają. Dlaczego tak się dzieje?

Ale Panie Prezydencie nawet jeżeli ktoś by chciał dać sobie spokój z rolnictwem to na wsi nie ma innej możliwości pracy.

Żeby pójść do fryzjera Panie Prezydencie trzeba mieć pieniądze.

Wspomniał Pan Prezydent o UE. Bać się jej czy się nie bać. Politycy mówią, że rolnicy będą tą grupą, która najbardziej skorzysta na integracji. Z drugiej strony ekonomiści twierdzą, że 1/3 gospodarstw upadnie.

A słynna afera IACS-u?

Powiedział Pan prezydent o negocjowaniu dobrych warunków wejścia. Czy my naprawdę te dobre warunki negocjujemy. Wiele słychać opinii, iż np. zgodziliśmy się na sprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom, zgodziliśmy się na niskie - tylko 25% dopłaty bezpośrednie, godzimy się na niskie kwoty produkcyjne, czyli praktycznie ograniczamy możliwości produkcyjne polskiego rolnictwa.

A nie grozi nam zjawisko masowego wykupywania?

A 25 procent?

Mogliby dać 50 procent

Ale są przykłady Panie Prezydencie, że ustępujemy . Mówiliśmy przed dwoma tygodniami w naszym programie o tym, że skrobia ziemniaczana będzie produkowana w dużo mniejszych ilościach niż obecnie ..........

Panie Prezydencie Unia Europejska jest często na wsi straszakiem, hasłem, które ma ludzi wystraszyć. Czy nie bierze się to z tego, że jest zbyt mało informacji na ten temat. Zresztą potwierdzają to wyniki sondaży: 72 procent mieszkańców wsi uważa, że dysponuje zbyt skąpymi informacjami na temat Unii

Wspomniał Pan o referendum. Nie obawia się Pan o wynik tego referendum. Mieszkańcy wsi nie są jeszcze do końca przekonani do integracji. Czy będą argumenty, aby ich przekonać?

A sprawy rolnictwa nie będą przeszkodą w tych negocjacjach? Mówi się, że jest to najtrudniejszy rozdział

Panie Prezydencie , a jak będzie wyglądała polska wieś po wejściu naszego kraju do UE?

Przepraszam, przerwę Panu. To nie będzie tak, że nagle wszystko się zawali, że kultura narodowa zginie, przestaną istnieć granice?

Ja przepraszam, ale powtarzam takie właśnie obiegowe opinie, o których tutaj już rozmawialiśmy. I takie obawy są wśród części mieszkańców i politycy takie obawy podgrzewają.

Pan bardzo chętnie wypowiada się na temat rolnictwa , na temat wsi. Chciałem zapytać, czy jest to wynik prywatnych zainteresowań, czy jakby obowiązek wynikający z pełnienia funkcji Prezydenta.

Panie Prezydencie już na zakończenie powróćmy do Świąt Wielkanocnych. Jak się w Pana rodzinie te święta spędzało, jak spędzają Państwo teraz ?

A życzenia?