Kończą się polskie negocjacje z UE, zostały najtrudniejsze sprawy. Jak pan ocenia ich dotychczasowy przebieg?

Czy, pańskim zdaniem, ten kompromis zostanie zaakceptowany przez Polaków?

Jak Pan ocenia dotychczasową kampanię informacyjną o UE prowadzoną przez rząd, kampanię, która budzi wiele emocji?

Dlaczego Polska tak mocno popiera USA w sprawie Iraku, wobec dość sceptycznego nastawienia takich krajów Unii, jak np. Francja, czy Niemcy?

A gdyby doszło do takich działań?

Wkrótce odbędzie się szczyt NATO w Pradze. Ile i jakie państwa zostaną zaproszone do członkostwa w Sojuszu?

Czy przyjęcie 7 nowych państw do Sojuszu nie spowoduje jego osłabienia?

Wspomniał Pan o bardzo dobrych stosunkach Rosja-NATO. Jednak nie widać dużego postępu, zmian wewnątrz Rosji, to dotyczy również Czeczenii. Pojawia się pytanie, czy w związku z ogólnoświatową walką z terroryzmem można przymknąć oko na sprawę Czeczenii?

Czy jest możliwe, aby następnym sekretarzem generalnym NATO został ktoś z nowo przyjętych państw, chodzi o Polskę, Węgry i Czechy?

Czy Pan widziałby siebie na tym stanowisku?

17 października będziemy obchodzić 5. rocznicę konstytucji, jak Pan ocenia ustawę zasadniczą?

Jaki jest pański stosunek do propozycji wprowadzenia zmian w ustawie zasadniczej, np. w części dotyczącej Senatu, jak chce SLD i Unia Pracy?

Jak Pan ocenia pierwszy rok działalności parlamentu i rządu?

Jakie dostrzega Pan słabości tego Sejmu?

A jak Pan ocenia działalność opozycji? Przedstawiciele opozycji zarzucają koalicji, że są marginalizowani?

Nie myśli więc pan o tworzeniu partii centrowej?

Czy podpisze Pan nowelizację ustawy lustracyjnej, która właśnie trafiła do Pana. Stowarzyszenia kombatanckie, apelują o to aby pan nie podpisywał tej nowelizacji. Także RIP jest jej przeciwny.

Lustracja w obecnej postaci rzeczywiście daje się sprowadzić do swoistego testu na prawdomówność - jeśli ktoś współpracował, to ma się przyznać i wszystko jest ok. Czy nie jest niesprawiedliwe wyłączenie z tego testu współpracowników wywiadu i kontrwywiadu?

Rozm: Radosław Gil, Katarzyna Glazer, Zbigniew Krzyżanowski (PAP)