Panie Prezydencie w tym tygodniu odbędzie się bitwa między RPP a rządem. Czy Pan będzie bronił RPP?